Udfører en søgningSøg

Trelleborg i tal

Til opbygningen af borgen blev der brugt enorme mænger af materialer alt sammen fremskaffet og indsamlet med simple redskaber. Vi ved ikke, hvor mange folk der deltog i byggearbejdet, men på den tid hvor det eneste graveredskab var en træspade, og alt jord skulle slæbes på kærrer eller slæder, må der have været flere tusinde mand i gang.

Til opfyldning af det sydvestlige terræn forud for borgbyggeriet blev der brugt ca. 8000 m3 lerjord.

I volden blev der opstablet græstørv skrællet af 650.000 m2 engareal. Det svarer til hele Tude Ådal fra Trelleborg til kysten eller 130 fodboldbaner.

Til stenpakningerne ved portene og langs foden af volden blev der indsamlet ca. 3000 m3 marksten. Fra voldgraven blev ca.12.500 m3 lerjord opgravet og brugt til voldfyld, sammen med yderligere ca. 5.500 m3 andetsteds fra.

Til vidjeflet i den underste del af voldens fod blev ca.1800 unge asketræer fældet.

Til bygning af palisader, huse og veje m.v. er der brugt omkring 8000 store egetræer. De fleste er ca. 200 år gamle med et tværmål på 120 – 130 cm og en længde på 8 til 10 meter.