Udfører en søgningSøg

Konstruktion og mål

Konstruktion

Trelleborg er anlagt ud fra geometriske og symmetriske principper, hvor bygmesteren har udstukket verdenshjørnerne med stor nøjagtighed i det cirkelrunde anlæg. Vejanlægget mødes i et vinkelret kryds i borgens midte og forbinder anlæggets porte.

Inden for cirklen er fire karreer med hver fire ens langhuse blevet opført i hver sin kvadrant. I byggeriets anden fase er broen og de 15 huse i forborgen blevet anlagt ud fra voldens front. Hele anlægget dækker seks hektar, det svarer til 12 fodboldbaner.

Mål

Anlæggets præcision viser, at der er anvendt en fast målestok i byggeriet. Den såkaldte ’Trelleborg alen’, der er 49, 3 cm, er fremkommet gennem en analyse og behandling af tegningerne fra udgravningerne af Trelleborg. Tidligere antog udgraverne, at der var anvendt en ’Romersk alen’ i en forkortet udgave. Forholdet mellem de to måleenheder er 12 til 10, således at 12 ’Trelleborg alen’ svarer til 10 ’Romerske alen’.