Udfører en søgningSøg

Befolkningen i Vikingetiden

Samfundets opbygning

Vikingetidens samfund var hierarkisk opbygget med kongen i toppen omgivet af en aristokratisk elite. En lille gruppe mennesker, som var meget velhavende og ejede meget jord.

Det var samfundets top, der satte sig de tydeligste spor i de kilder, som danner grundlaget for nutidens kendskab til vikingetiden. Det er derfor også den gruppe, vi i dag ved mest om.

De frie

De frie folk udgjorde størstedelen af samfundet. De fleste var bønder, men denne gruppe rummede alle samfundets lag. Fra de fattige jordløse til det rige aristokrati, som ejede enorme mængder af gods. Som fri mand nød man godt af den beskyttelse, som kongens lov gav. Man måtte bære våben, og man havde ret til at blive hørt på tinge.
Det bevægelige samfund

Til gruppen af frie mænd hørte også håndværkere, jægere, professionelle krigere og købmænd. De kunne enten tage tjeneste på de store gårde, eller de kunne rejse rundt til markederne for at sælge deres varer og tjenesteydelser.

Denne gruppe var mere mobile end andre dele af samfundet og kunne derfor udnytte de muligheder, som den stadig mere avancerede samfundsstruktur kunne tilbyde. Ved at gå i kongens tjeneste og deltage i togter udenlands eller ved at handle med udlandet, var der mange penge at tjene for driftige og dygtige folk. Det lykkedes således for enkelte i gruppen at skaffe sig formue og jord og derved rykke op på den sociale rangstige.