Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
4.500.000 kroner tættere på Den Genskabte Borg

4.500.000 kroner tættere på Den Genskabte Borg

Planerne om at rekonstruere et udsnit af Harald Blåtands Borg og udfordre klassisk museumstænkning er kommet et stort skridt nærmere med en ny bevilling fra Lokale og Anlægsfonden på 4,5 millioner kroner til Ny Trelleborg-projektet og realiseringen af Den Genskabte Borg.

 

Realisering af projektet er nu rykket meget nærmere. I 2021 begynder arbejdet med at bygge et multihus, der skal indeholde faciliteter til formidlingen, frivillige og udeholdet. Det skal bl.a. indeholde værksteder, servicefunktioner, køkkenfaciliteter, samt give plads til museets formidlings- og servicegrej. Multihuset giver også plads til museets meget store samling af rekonstruerede genstande.

Udbygningen af museet inden realisering af Den Genskabte Borg løser både et logistisk, sikkerhedsmæssigt og ikke mindst pladsmæssigt problem.

”Vi er meget glade for at kunne løse disse udfordringer og opføre multihuset inden selve rekonstruktionsprojektet går i gang,” siger museumschef på Trelleborg Anne-Christine Larsen.

Efter realisering af multihuset vil den næste opgave blive rekonstruktionen af Den Genskabte Borg.

Den Genskabte Borg bliver ikke alene ramme om formidlingen af Trelleborgs historie, men også et centralt mødested for nye fælleskaber og udvikling af et museumsrum, hvor de besøgende for første gang kan opleve et autentisk vikingeborgmiljø med krigere og et dagligliv, som det så ud for mere end 1.000 år siden.

Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden mener, at de i Lokale og Anlægsfonden ser en stor eksempelværdi i, at projektet netop genfortolker den museale ambition, og gør de besøgende til medafsender af oplevelser og indhold.

”Den Genskabte Borg på Trelleborg markerer sig som historisk museum i en moderne kontekst, der kobler kulturarv med foreningsliv og skaber et moderne mødested hvor fritidsliv, viden og læring smelter sammen,” siger hun.

Fremtidens Trelleborg bygger oven på museets mangeårige arbejde med at udvikle levende ’hands-on’ og ’body-in’-formidling og lægger sig i forlængelse af Nationalmuseets strategi, der sætter publikum først, skaber samarbejde på tværs og kan skabe overskrifter. Foruden museets nuværende ca. 75.000 gæster og frivillige, vil foreningslivet blive blandt museets nye hyppige gæster.

I Den Genskabte Borg er der eksempelvis faciliteter til fysisk udfoldelse så som teater, rollespil, borgspil og idræt. ”Projektet har fokus på at skabe en ny type museum og oplevelsesrum, og derved rykke ved de besøgendes museale opfattelse” siger den nye projektleder Britt Caroline Juul.

”Stedet skal også være samlingspunkt for naturoplevelser og aktiviteter og give udendørs læringsrum for fordybelse i et autentisk miljø,” siger Anne-Christine Larsen.

Ny Trelleborg projektet

Planerne om at rekonstruere et udsnit at Harald Blåtands Borg – Den Genskabte Borg - er en del Ny Trelleborg projektet, som er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og Trelleborg, Nationalmuseet. Museet har sammen med kommunen og en gruppe af engagerede frivillige vikinger arbejdet på at rekonstruere et udsnit af Harald Blåtands Borg igennem de sidst 10 år.

Projektet bliver tegnet af arkitektfirmaet Bertelsen og Scheving, og indeholder også planer om renovering og udbygning af den eksisterende museumsbygning, samt digital formidling af det nationale monument.

Trelleborg har stor opbakning i Slagelse Kommune, der er projektejere og fundraisere. Borgmester i Slagelse Kommune John Dyrby Paulsen (A) udtaler: Trelleborg er et kulturelt fyrtårn og et sted, som vi er meget stolte af i kommunen. Lokale og Anlægsfondens støtte til den ambitiøse udvikling af Trelleborg betyder, at vi kan skabe en autentisk og unik formidling så de besøgende for alvor kan få en fornemmelse af livet på Trelleborg i vikingetiden. 

 

Ny Trelleborg projektet

Ny Trelleborg projektet

To fondsdonationer i 2019 til udviklingen af det nye Trelleborg

Trelleborg har modtaget to donationer inden for kort tid. Fondsmidlerne skal bruges til den del i det ambitiøse Ny Trelleborg-projekt, der hedder Den Genskabte Borg - der skal løfte formidlingen og forståelsen af den mægtige ringborg. Projektet møder stor interesse og Augustinus Fonden og Trelleborg Fonden har begge doneret fondsmidler hertil. Augustinus Fonden besluttede tidligere på året at donere 15 millioner kroner til at genskabe et udsnit af Trelleborg, der skal vise de besøgende, hvordan den berømte ringborg efter alt at dømme så ud under Harald Blåtands tid. Trelleborg Fonden donerede 500.000 kr. Donationen er den største i Trelleborg Fondens historie og skal bruges til at etablere voldgrav og bro ved Den Genskabte Borg.Fondsstøtten er et stort skulderklap, men der er et stykke vej endnu. Ny Trelleborg Oplevelses- & Videncenter mangler cirka 45 mio. kr. til at kunne realisere hele projektet. Den Genskabte Borg vil blive bygget nord for den nuværende vikingelandsby.

Hvis du vil vide mere, kan du læse videre her.