Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Levende formidling
Foto: Roberto Fortuna

Levende formidling på Trelleborg

Den levende formidling og det personlige møde med en formidler er central for oplevelsen af Trelleborg. Museets rekonstruerede vikingelandsby Slagløse og det rekonstruerede langhus danner sammen med de rekreative udearealer rammerne om den levende formidling. Frivillige vikinger deltager sammen med museets formidlere i udførelsen af den levende formidling på Trelleborg og er derfor selv en del af den.

Det er Trelleborgs vision at give museets publikum et så autentisk og levende billede af livet i vikingetiden som muligt. Den levende formidling på Trelleborg er derfor vigtig i formidlingen af de levevilkår, der var en realitet for vikingerne på Trelleborg for mere end 1000 år siden. Derfor ønsker museet, at de rekonstruerede huse bruges, og at vikinger bor og arbejder i og omkring dem. Som frivillig har du således mulighed for at bruge Trelleborgs rammer, hvor håndværk og husflid er i centrum for formidlingen af vikingernes hverdagsliv i krig og fred.

Vikingeborgen Trelleborg har hele året brug for at producere nye dragter, tallerkner, økser, skeer og meget andet. Efter aftale med museet kan der lånes dragter, værktøj og andre redskaber, som bruges, hvis du deltager i den levende formidling. Har du lyst til at lave dit eget personlige udstyr, hjælper vi gerne med de faglige informationer, men du skal selv  medbringer dine egne materialer.

Frivillige på Trelleborg kommer med meget forskellig baggrundsviden, og sammen udgør de en stor og mangfoldig gruppe med stor viden. Som frivillig kan du deltage og være aktiv på mange måder. Du kan deltage i de faste laugdage, der foregår en dag om måneden. Du kan også deltage i den levende formidling i udvalgte ferier, weekender eller i festivalsugen. Vi forventer, at vores frivillige vikinger lever op til og respekterer de retningsliner, vi i samarbejde med Trelleborgs Venner har udstukket for brug af Trelleborg faciliteter.