Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Bliv medlem af Trelleborgs venner.

Bliv medlem af Trelleborgs venner.

Du kan tilmelde dig Trelleborgs venner på nedenstående link;

https://trelleborgs-venner.dk/Blivmedlem.html

Eller på mail: trelleborg-booking@natmus.dk eller ring på: 41 20 63 93

Trelleborgs venner

Trelleborgs venner blev dannet i 2009. Som medlem af Trelleborgs venner får du gratis adgang til Vikingeborgen Trelleborg og mulighed for at lære vikingehåndværk og være aktiv i det lokale vikingemiljø.
Trelleborgs venner deltager gratis i museets arrangementer og har mulighed for at leje Langhuset til en speciel pris, samt låne vikingehusene i vikingelandsbyen.

Trelleborgs forskellige laug
Du kan blive aktiv i et eller flere af venneforeningens laug. I laugene arbejdes der både med den praktiske og faglige del af vikingernes håndværk. Laugene udfordrer den viden og de muligheder, der er for at arbejde autentisk med vikingetiden. Der er åbent for nye medlemmer, der vil lære noget om eller eksperimentere med forhistorisk håndværk. Foreløbigt er der etableret følgende laug:

Ølbryggerlaug, som fordyber sig i øl og mjødbrygning efter gammel tradition.
Smedelaug, som er en gruppe af smedeinteresseret personer, der arbejder med at skabe rekonstruktioner af værktøj og metalgenstande fra vikingetiden.
Tekstillaug, der arbejder med vikingetidens materialer til tøj og andet, og med de syteknikker, der har været brugt i vikingetiden.
Havelaug, der arbejder med urtehave og fra 2013 en helt ny "køkkenhave" på Trelleborg.
Krigerlaug, der træner vikingekamp og kampteknikker for til sidst at kunne agere på lige fod med de etablerede krigergrupper. Alle, der er 15 år og opefter, kan deltage i træningen.
Træ og byggelaug fremstiller rekonstruktioner eller kopier af fundne trægenstande fra vikingetiden. Lauget hjælpe ligeledes museet med at vedligeholde og reparere Slagløses bygninger og vil på sigt deltage i rekonstruktioner af nye bygninger.
Buelaug, der fremstiller og bruger vikingetidens buer.

Tovholder ved arrangementer
Laugene arrangerer jævnligt forskellige faglige foredrag og sammenkomster på Trelleborg. Ønsker du at være tovholder ved et sådant arrangement, er det vigtigt, at du udfylder nedenstående formularer og sender den til museet.

Tovholder ved arrangementer

Tovholder ved mad-aktiviteter

Borgfolket

Hvis du ikke har interesse for eller ønsker om at fordybe dig i et specielt håndværk, kan du blive en del af Trelleborgs store frivillige gruppe Borgfolket. Borgfolket er frivillige vikinger, der er aktive i formidlingen af vikingernes hverdag og er en aktiv del af vores publikumsformidling. De frivillige vikinger lever vikingernes hverdag med en basis viden inden for forskellige "hverdags" håndværk og gøremål. De deltager aktivt i formidlingen i Slagløse med hverdagens praktiske gøremål. Dette laug er for alle, ung som gammel, erfaren eller uerfaren.

Hvis du har lyst til at være frivillig på Vikingeborgen Trelleborg, er du meget velkommen til at kontakte museet eller Trelleborgs Venner. Du er velkommen til at deltage som frivillig i dagtimerne alene, men der er også mulighed for at opholde sig på Vikingeborgen Trelleborg i flere dage og at bo i husene.