Priser for brug af museets billeder

Gratis billeder
Alle billeder der ligger på Nationalmuseets Online Samlinger kan benyttes gratis med korrekt reference. For levering af andre billeder gælder følgende:

Bøger, artikler, hæfter, kataloger mv.
Forside: 800 kr.
Andre sider: 500 kr.

Genoptryk
Forside: 800 kr.
Andre sider: 500 kr.

Andet
Postkort, flyers, foldere, plakater. invitationer mv. 1 kr. pr eksemplar.
TV/film: 500 kr. pr. billede pr. løbende minut
Internet (maks. 72 dpi): 1.000 kr. pr. år.
Anvendelse i udstilling: 1.750 kr. pr. år.
Tillæg for nyoptagelse: 1.750 kr.
Levering på CD: 100 kr.
Ekspeditionsgebyr: 30 kr.

Priser ekskl. moms. Forsendelse er ikke inkluderet i prisen.


Vilkår for brug af museets billeder

Rettighederne til anvendelse af et billede gælder kun én gang. Hvis billedet ønskes anvendt igen, skal Nationalmuseet kontaktes på ny. Dette gælder også ved genoptryk.

Nationalmuseets billeder må ikke anvendes på internettet i en opløsning, der er højere end 72 dpi.

Nationalmuseets billeder må ikke videregives til andre end den, der har modtaget rettighederne til anvendelse. Når billedet i høj opløsning er anvendt, skal det slettes. En kopi i lav opløsning (maks. 72 dpi) må dog gemmes.

Ved publiceringen af billedet skal det tydeligt fremgå, at billedet kommer fra Nationalmuseet. På dansk skrives: Nationalmuseet. På udenlandsk med angivelse af by, f.eks.: National Museum of Denmark.

Ved publicering skal billedets navn, kunstner og evt. fotograf angives som oplyst af Nationalmuseet.

Et eksemplar af den publikation, hvori billedet er anvendt, skal fremsendes til Nationalmuseet/Tøjhusmuseet.

Levering af billeder fra Nationalmuseet

Billeder leveres i digital form og fremsendes på cd-rom eller via en fildelingstjeneste.


Billedopløsning: 300 dpi

Format: TIF

Farvemodel: RGB

Del denne side