Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Skovtrappen


Skovtrappen

Mange mindre danske lokalsamfund oplever i disse år en række udfordringer som konsekvens af skiftende bosætningsmønstre, færre arbejdspladser og en større afstand til offentlig service. Flere og flere huse og bygninger står derfor tomme. I mange år, har valget stået mellem istandsættelse og vedligehold eller fuld nedrivning. Begge modeller kan være omkostningskrævende, både økonomisk og for miljøet og kræver gerne nye beboere eller frivillige hænder til at vedligeholde tomterne.

Som et led i arbejdet med Bedsteds gamle huse og bynær natur, afprøver projektgruppen bag Thy Utopia nye former for landsbyfornyelse. Her arbejdes arkitektonisk med de aflagte bygninger, men også med at gøre bygningerne og landsbyens historie aktuel i lokale fortællinger. Se hvordan i denne lille film der viser transformationen af det gamle lægehus på Thylandsgade i Bedsted.

Skovtrappen er udviklet i et nært samarbejde med en gruppe ildsjæle i Bedsted, Arkitektskolen Aarhus, Thisted Kommune, Nationalmuseet og foreningen Emergency Architecture & Human Rights. Filmen er støttet af Statens Kunstfond og produceret af Emergency Architecture & Human Rights.


Skovtrappen
Skovtrappen
Skovtrappen