Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Ruth (Slup)

Pr. 1. januar 2018 kommer Ruth til at have fast plads i Holbæk Havn.

Sluppen Ruth blev bygget i 1854 i  Svinör i Sydnorge. Fartøjet blev bygget til skudefarten mellem Nordjylland og Sydnorge. Her har der gennem århundreder været drevet en livlig handel med udveksling af korn og andre landbrugsprodukter fra Nørrejylland mod tømmer og jern fra Norge. Tidligere blev den handel foretaget med sandskuder, store åbne både med master der bærer råsejl. Efter Englandskrigene 1807-14 forsvandt denne skibstype helt og erstattedes snart med dæksfartøjer, der kendtes som danmarksslupper. Ruth  er det sidst bevarede fartøj af denne type.

Ruth

Oprindelig var hovedparten af Danmarksslupperne klinkbygget af egetræ, for at besidde den fornødne styrke og elasticitet, - dels til at føre meget sejl i høj sø, - og dels for at kunne tåle de uundgåelige stød og bump som fulgte, når skibet løb ind mellem 2. og 3. revle på den barske Vestkyst for at overføre sin last til store både  som blev roet ud fra stranden.  Da Danmarksfarten gradvis ophørte, kom skibet på danske hænder i 1888. Herefter indgik skibet i den almindelige danske småskibstrafik - med afstikkere til Sverige og til Nordtyskland - til alle steder, hvor der nu engang var fragt at få. Stadig, med den originale rigning. Men i 1898 blev skibet totalt ombygget.  Klædningen blev ændret fra klink til kravel, og skibet gennemgik en omfattende reparation. I 45 år sejlede skibet paketfart på Limfjorden under navnet Ruth med hjemsted i Nykøbing Mors og med den samme skipper gennem alle årene. Efter ejerens død i 1968 blev det testamenteret til et kulturhistorisk museum og ejes i dag af Nationalmuseet. Takket være en donation fra Lodbergs Legat, lykkedes det i 1978 - i sidste øjeblik - at reparere skroget, og bevare de unikke linier fra denne den sidste Danmarksslup. I 1993 donerede samme Legat - sammen med Civilingeniør Aage Louis Hansens Mindefond - et samlet beløb, som muliggjorde færdiggørelsen af den påbegyndte restaurering. Skibet stod færdigt og tilrigget i 1996 - bevidst ført tilbage til den form det havde efter den store ombygning i 1898 - det vil sige, med sejl efter de gamle sejltegninger, - intet styrehus eller maskine - skippers kahyt, forreste lukaf og lastrum indrettet fuldstændig, som dengang skibet var helt afhængig af vind til sin fremdrift.  Hun sejler stadig udelukkende for sejl - uden maskine. Skibet sejles og vedligeholdes af en gruppe frivillige, der hver sommer sejler rundt i de danske farvande.

Det frivillige skibslaug har sin egen hjemmeside.