Gedser Rev (Fyrskib)

Gedser Rev Fyrskib blev taget ud af tjeneste i 1972 og lagt op ved fyrmagasinerne på Holmen, hvor det blev sat til salg. Penge til erhvervelse af fyrskibet blev doneret af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.
 
Fyrskibet blev lagt op i Nyhavn, der dengang lå øde hen, efter at de sidste paketfartøjer og kartoffelbådene var forsvundet i begyndelsen af 50-erne. De første år blev skibet vedligeholdt af en gruppe pensionister, bl.a. en tidligere fyrskibsmatros, Mads Hansen. To ældre maskinmestre sørgede for at passe maskinen året rundt. Motor, ankerspil, tågehorn mm. var fuldt ud  funktionsdygtige, da skibet blev overtaget af Nationalmuseet. Dette gjaldt også maskinen, der styrede fyrkaraktererne i fyret mens selve den kraftige lampe i fyret var taget ud inden overtagelsen.

Trods løbende vedligeholdelse begyndte de første alderdomstegn at vise sig på det gamle skib, og en større reparation var uundgåelig. Takket være en bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal blev fyrskibet istandsat på Hvide Sandes Skibs- og Baadebyggeri.

Her blev nedbrudte dele af dæk og fribord udskiftet, så Fyrskib XVII igen fik tætte tag og fag. I 2012 var turen nået til istandsættelsen af skroget og dets kobberforhudning. Istandsættelsen blev denne gang varetaget af Gilleleje Skibs- og Baadebyggeri.

I sommeren 2013 har Nationalmuseets egne skibstømrere påbegyndt en istandsættelse af alt træværk over vandlinien. Dette arbejde vil blive afsluttet i februar 2014. Igen er det takket være en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal på 8.122.686 millioner kr., at dette arbejde er blevet udført.

Fyrskib XVII har været påsejlet flere gange under sin lange tjenestetid. Den mest alvorlige hændelse indtraf i 1954, hvor skibet blev påsejlet fra bagbords side og sank på få minutter. Matrosen, der havde vagt og stod på udkik, nåede at varsko den øvrige besætning, der alle blev reddet. Uheldigvis blev selv samme sømand slynget over bord under kollisionen og druknede.

Når fyrskibet lå på station bestod besætningen af to skiftehold, hver bestående af syv mand: En skipper, en telegrafist, en tømmermand, en kok og tre matroser. Hvert skifthold havde en måneds tjeneste om bord og en måned fri. Ud over det almindelige arbejde om bord blev der foretaget meteorologiske, klimatiske og hydrografiske observationer. 

Med mere end 100 år bag sig har Fyrskib XVII naturligvis undergået mange ombygninger. Nationalmuseet har ikke haft intentioner om at føre skibet tilbage til det udseende, skibet havde, da det løb af stablen N.F. Hansens værft i Odense i 1895. Fyrskibet Gedser Rev fremstår helt unikt, med sin nuværende aptering og udseende, som det så ud umiddelbart efter den tragiske hændelse i 1954. Mandskabskamrene står, som da det sidste skiftehold forlod skibet i 1972. Den 3-cylindrede Vølund-motor, ankerspillet, tågehorn mm. er fuldt ud funktionsdygtige.

Gedser Rev på Gilleleje Bådeværft

Del denne side