Fulton - lejrskole på havet

Booking og forespørgsler

Jakob Jensen
Tlf.: 22964494
E-mail

Lejrskoletogt med Fulton

En sejltur med Fulton styrker sammenholdet i klassen. Togter arrangeres for 6. - 10. klasse i grundskolen samt efter- og ungdomsskoler.

Et togt begynder som regel mandag kl. 13.00 og slutter fredag kl. 12.00. Der betales for
minimum 20 deltagere. Der kan også arrangeres to- og tredøgns togter.

Dagsejladser med Fulton

Skibet kan chartres af foreninger, firmaer og lignende for kortere ture.

Miljøsejladser

Fulton kan ligeledes tilbyde ungdomsuddannelserne dagture, hvor man har mulighed for at undersøge  biologiske forhold i havet.

Del denne side