1 af 3
Åbningstider og priser

Gedser Rev, Anna Møller, Bonavista, Ruth og Fulton

Skibene ligger forskellige steder i Danmark og kan nydes fra kajen, men der er ikke adgang til skibene. 

Fyrskibet Gedser Rev har været på værft i efteråret 2012 og er nu tilbage i Nyhavn, hvor Nationalmuseets skibstømrere har istandsat alt træværk over vandlinien. Dette arbejde blev afsluttet i 2014.

Galeasen Anna Møller er hjemmehørende i Holbæk Havn, hvor det er i gang med en gennemgribende istandsættelse. 

Bonavista er en skonnert. Skibet har netop gennemgået en støre renovering i Marstal, hvor den i sin tid blev bygget.

Sluppen Ruth er i dag hjemhørende i Holbæk Havn. Skibet sejles og vedligeholdes af en gruppe frivillige, der hver sommer sejler rundt i de danske farvande.

Åbningstider og priser

Læs mere under de enkelte skibe.

Del denne side