Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Virtuel undervisning med Nationalmuseets formidlere

Virtuel undervisning med Nationalmuseets formidlere

Vil du have besøg af Nationalmuseets eller Musikmuseets formidlere i dit klasseværelse og samtidig overholde alle sundhedsmyndighedernes krav?
Vi kan besøge jer via Skype, Teams, Zoom alt efter hvilken platform I bruger. Vi kommer rundt i hele Danmark med friske kulturhistoriske perspektiver på dit undervisningsforløb.
Nogen af vores forløb suppleres af fx powerpoint, lydklip eller billeder fra museet udstillinger og et enkelt forløb er historiefortælling.

Pris: 600 kr./Varighed: ca. 45 min./Bookes med min. en uges varsel

Udfyld bestillingsformularen - bemærk at formularen er rettet mod bestilling af vores undervisningsforløb på museet og det derfor ikke er nødvendigt at udfylde alle felter. Skriv i kommentarfeltet at der ønskes et virtuelt forløb. Du kan også kontakte os på mail undervisning@natmus.dk eller ringe på tlf. 41 20 60 68 i tidsrummet kl. 9 til 14.
Vi håber, at et virtuelt besøg fra os kan inspirere og variere jeres undervisning.
Nedenfor fremgår hvilke forløb der udbydes. Teksten er blot vejledende da det er vores normale undervisningsforløb der er tilpasset en virtuel version:

Følgende forløb udbydes:
Musikmuseet (læs mere her)
Fortællinger fra graven (0. til 5. klasse)
Klunkehjemmet og Det moderne gennembrud (udskoling og ungdomsuddannelser)
Historiens lange linjer (udskoling og ungdomsuddannelser)
Danmarks guldalder (udskoling og ungdomsuddannelser)
Sex, køn og krop! (udskoling og ungdomsuddannelser)
Danmarks oldtid – highlights De største fund fra Danmarks Oldtid (3. til 10. klasse)
Kristendom – troen fortid og nutid (udskoling)
Reformationen – kirke, krig og kongemagt (udskoling og ungdomsuddannelser
Danmarks slavehandel (udskoling og ungdomsuddannelser)

Historiens lange linjer

Historiens lange linjer
Foto: Jacob Nyborg Andreassen.

Forløbet "Historiens lange linjer" giver et indblik i centrale begivenheder, hændelser og fænomener i de seneste 350 års danmarkshistorie, krydret med små historier om det levede liv og almindelige danskeres hverdag.
Undervisningen foregår i udstillingen "Danmarkshistorier 1660-2000" og er en indføring i udviklingen fra enevælde til velfærdsstat.
Forløbet er oplagt enten som appetitvækker eller repetition i forhold til forståelse af kronologi og historiske sammenhænge.

Udskoling og ungdomsuddannelser

Download vores materiale til brug for udskolingen både før og efter besøget

Guldalderen

Guldalderen

Perioden 1800-1850 er den, vi i dag kalder Danmarks Guldalder. Men hvad har givet netop denne periode i landets historie et så gyldent skær, for Guldalderen var på mange måder en politisk og økonomisk kaotisk tid, hvor Danmark som nation er under store forandringer. Svaret kan måske være, at tidens kunstnere satte deres præg på perioden gennem kunst og kultur og idylliserede Danmark. Men medaljen havde også en bagside. Der var langt fra borgerskabets trygge stuer til landbefolkningens dagligliv.
I forløbet undersøger eleverne, hvordan en stærkere nationalfølelse iscenesættes og skabes i befolkningen i takt med, at Danmark bliver mindre samt hvordan den danske nationale selvforståelse stadig i dag har rødder i Guldalderen.

Udskoling og ungdomsuddannelser

Download vores materiale til brug for udskolingen både før og efter besøget

Undervisningsmaterialet Ånden i naturen kan downloades

Klunkehjemmet og det moderne gennembrud

Klunkehjemmet og det moderne gennembrud
Foto: Jacob Nyborg Andreassen

I forløbet er der fokus på Det moderne gennembrud. Klunkehjemmet, som danner ramme om forløbet, giver et autentisk billede af, hvordan borgerskabet har boet i århundredeskiftets København. Åbne spørgsmål, tekstarbejde, dialog og debat om kønsroller vil danne grundlag for elevinddragelse samt en aktualisering af emnet med udgangspunkt i elevernes egen forståelseshorisont og livsverden.

Udskoling og ungdomsuddannelser

Download vores materiale til brug både før og efter undervisningsforløbet

Undervisningsmateriale: Det moderne gennembrud - Danmark i slutningen af 1800-tallet (pdf)

SEX! Køn og krop

SEX! Køn og krop

Hør om synet på sex og seksualitet gennem de seneste 300 år.

Vi taler om forbud, lyst, skam og fortielser. Om homoseksualitet, fri abort, kønssygdomme, ægteskab og kærlighed.

Eleverne får et historisk indblik i normer omkring seksualitet og køn fra 1700-tallet til i dag. Derudover skal eleverne perspektivere nutidens syn på køn, krop og seksualitet i historisk kontekst. Dette sker bl.a. ved at eleverne arbejder selvstændigt med dilemmaer inden for emner som graviditet, homoseksualitet og seksualundervisning i det 20.århundrede.
udskoling og ungdomsuddannelser

Udskoling og ungdomsuddannelser

Download vores materiale til brug både før og efter besøget

For 4. til 6. klasse findes materialet: Krop, korset, kontrol - kropsidealer gennem tiden

Danmarks Oldtid - Highlights

Danmarks Oldtid - Highlights
Foto: Jacob Nyborg Andreassen

I dette virtuelle undervisningsforløb tager vi eleverne med ind i en verden af jægere, mystik og menneskeofringer. Vi sætter fokus på de store linjer i fortællingen om den danske oldtid, når vi træder i arkæologen C. J. Thomsens fodspor, og undersøger nogle af de absolutte highlights fra den danske oldtid. Eleverne får mulighed for at være med til at udvælge de genstande fra Nationalmuseets oldtidssamling, som vi skal tale om: heriblandt skelettet af en urokse, solvognen og et vaskeægte moselig!
Vores mål er at give eleverne et særligt indblik i, hvordan mennesker levede og ikke mindst overlevede i oldtiden. På den måde vil vi skabe grobund for en forståelse af, hvorfor verden er kommet til at se ud, som den gør.
Undervisningsformen vil basere sig på historiefortælling og aktiv elev-deltagelse. Det vil være en fordel, hvis eleverne har hentet Kahoot! som app på deres telefoner inden undervisningen.

3. til 10. klasse

Læs mere om Danmarks Oldtid

Kristendom – troens fortid og nutid

Kristendom – troens fortid og nutid
Foto: Jacob Nyborg Andreassen.

Hvornår kom kristendommen til Danmark og hvordan har religionen udviklet sig gennem 1000 år? Med troens genstande og billeder som omdrejningspunkt arbejder eleverne med de centrale udviklingslinjer i kristendommens historie. Vi dykker ned i katolicismen og overgangen til protestantismen og arbejder med forskelle og ligheder. Emnet sættes samtidig i en samfundspolitiske kontekst, relateres til elevernes egen samtid og forforståelse og tydeliggør samspillet mellem fortid og nutid.

Udskoling

Download vores materiale til brug både før og efter besøget

Reformationen – kirke, krig og kongemagt

Reformationen – kirke, krig og kongemagt

Reformationen i 1536 er en skelsættende begivenhed i danmarkshistorien, der fik stor betydning for samfundsstrukturen og magtforholdene.

Undervisningen fremsætter et før og efterbillede på baggrund af Martin Luthers tanker og inddrager eleverne i en vurdering og diskussion af reformationens mange facetter, hvor politik og religion var en side af samme sag.

Eleverne får gennem et historisk scenarie indblik i en borgerkrig, hvor både kongemagten, adlen, kirken og bønderne spillede en aktiv rolle.

Eleverne styrkes i at vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger og trænes i at perspektiveres fortiden til nutiden, så de forstår reformationens betydning for datidens samfund.

Udskoling og ungdomsuddannelser

Download vores materiale til brug både før og efter besøget - Udskoling

Danmarks slavehandel

Handel med mennesker har eksisteret til alle tider. Danmark har også taget del i slaveriet ved at fragte 110.000 uskyldige mennesker over Atlanterhavet.
Eleverne følger slavehandlens vej fra Vestafrika i museets Etnografiske Samling. Over Atlanten til sukkerplantagerne i koloniudstillingen og ender i det gamle palæ i København.
Her møder de den slavegjorte, plantageejeren og oprøreren, og lærer om, hvordan slaveriet forandrede mange menneskers liv på Guldkysten, det tidligere Dansk Vestindien og i Danmark.
Undervejs laver vi en refleksionsøvelse, hvor eleverne oplever, hvordan de slavegjorte mennesker blev transporteret i skibe over havet. Forløbet afsluttes med en perspektivering til nutidens undskyldningsdebat og racisme-problematikker.

Undervisningsforløbet underbygger at eleverne kan:
• redegøre for, at slavehandlen var et system af handelsruter.
• reflektere over, hvordan de danske kolonier opstod.
• diskutere slavernes forhold og manglende handlemuligheder.

Udskoling og ungdomsuddannelser

Download vores materiale til brug både før og efter besøget

Undervisningsmaterialer:
Løvens fortælling (pdf)
Sukker, slaver og skæbner (pdf)

Vi tilbyder jer muligheden for at arbejde videre med emnet kolonier både hjemmefra og i Nationalmuseets udstillinger.

Fortællinger fra graven

Tør du være med, når fortidens døde bliver levende? Så tag med på en rejse i de dødes verden.
Mennesker har altid fortalt historier. Mange har overlevet i tusinder af år, fordi historierne har samlet mennesker rundt om bålet. Andre er gået tabt, når mennesker er gået bort. Heldigvis har de efterladt sig små ting i gravene. De ting er små ledetråde, der hjælper os til at tegne et billede af vore forfædres liv. Så selvom mennesker er døde, fortæller de alligevel historier fra graven.

På denne rundvisning møder børnene 4 skæbner fra vores fjerne fortid.
- Bjørn fra stenalderen, som oplever et dramatisk og skæbnesvangert angreb på sin boplads.
- Solveig fra bronzealderen, der glæder sig til at danse for solen til årets fest.
- Rolf fra jernalderen, som må ofre et menneske, som han har kært for at redde sit folk.
- Di-Mut fra Ægypten, der kun kan se sin elskede i ly af natten.

For de 5 til 11 årige

Udfyld bestillingsformularen
Skriv i kommentarfeltet at der ønskes et virtuelt forløb.
Du kan også kontakte os på mail undervisning@natmus.dk eller ringe på tlf. 41 20 60 68 i tidsrummet kl. 10 til 14.