Undervisningsmateriale til Religion og kulturmøder

Ungdomsuddannelserne

Når Koranen bliver levende

Undervisningsmaterialet om Islam og om det at være muslim består af et bredt udvalg af tekster, lyd og billeder. det præsenterer eleverne for forskellige holdninger til et udvalg af temaer eller problemstillinger ved livet som muslim. Temaerne dækker langt fra alle områder af det omfattende emne islam, men kan give indsigt i emnet. Eleverne får mulighed for at danne sig deres egen mening og forholde sig kritisk til emnet.

Undervisningsmaterialet kan downloades gratis her

Albert Eckhout - de første portrætter fra Brasilien

Undervisningsmateriale om den hollandske kunstner Albert Eckhout som i 1640'erne malede en række malerier af mennesker, dyr og planter i Brasilien.
Amerika var dengang endnu et nyopdaget og ukendt land. Den nye verden fascinerede europæerne og de europæere der var rejst ud ønskede at vise folk i Europa, hvad der fandtes på det nyopdagede kontinent.
Eckhouts billeder er blandt de første fra Brasilien og de tillægges stor naturhistorisk og etnografisk og er også et indblik i 1600-tallets forestillinger og myter om den nye verden.

Undervisningsmaterialet om Albert Eckhout kan downloades gratis (pdf)

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66
E-mail

Del denne side