Demokrati i Europa

De fleste ved, at vi har demokrati i Danmark og i resten af den vestlige verden. Men hvad betyder egentlig demokrati? Hvor meget ligner det demokrati som grækerne opfandt for over 2000 år siden, det demokrati vi kender i dag? Undervisningsmaterialerne om demokrati i Europa giver jer mulighed for at undersøge, hvad demokrati er i Danmark, og hvordan demokrati udøves i resten af Europa. Det giver indblik i udviklingen af demokratiets betydning over de sidste 2000 år og sætter spørgsmål ved, hvordan demokrati egentlig fungerer og forandres alt efter nation.

Undervisningsmaterialerne er primært rettet mod elever på de gymnasiale uddannelser, indenfor fagene historie og samfundsfag.

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag 

kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66

Del denne side