Symposion som litterær genre


Platons Symposion er ikke det eneste litterære værk, der bruger drikkegildet som en ramme for en fortælling. Der er dermed tale om en særlig litterær genre, som ikke kun kendes fra den antikke græske verden, men også fra overleverede romerske værker.

Også i nyere tid kendes eksempler på denne fortælleform, såsom Søren Kierkegaards værk In Vino Veritas, der i sin form og indhold er bygget op som en direkte reference til Platons værk. Fælles for dem alle er brugen af drikkegildet eller middagsselskabet som en rammefortælling, hvor deltagerne indtager forskellige positioner i forhold til et fastlagt filosofisk eller samfundsmæssigt budskab. 

Del denne side