Halfdan

Dit navn betyder: Den halvt danske.

Du er: Kristen munk fra Byzans

Du blev født i Konstantinopel, den by der nu hedder Istanbul og ligger i Tyrkiet. Konstantinopel var hovedstaden i det Byzantinske Rige, et stort og kristent rige.

Du så det som din mission at rejse nordpå til hedningenes land for at omvende dem.

I Danmark var hedningene dog mere interesserede i dine historier om de fremmede lande, dine evner som læge og dine sprogkundskaber end i dine historier om Gud og Jesus.

Du fik navnet Halfdan af vikingerne, fordi du blev anerkendt som en ven af danskerne.

Del denne side