HarkilaR

Temperaturen når op på 1200º, inden malmen smelter. Som smed kender du værdien af godt jern og arbejdet med at fremskaffe det.

For at nå op på de temperaturer, du skal bruge, må du først fremstille trækul, og det tager flere dage at forberede og brænde træet. Herefter må du ud og samle myremalm på marken.

Myremalmen rister du i et bål, inden du brænder den i din jernudvindingsovn. Resultatet er en klump af jern og slagge. For at få slaggen ud af klumpen varmer du klumpen op i din esse og hamrer den til på din ambolt af sten. Først nu er jernet rent og klar til at blive forarbejdet til knive, økser, sakse, mejsler, bæltekroge, og hvad landsbyens beboere ellers har brug for.

Del denne side