Ingijos ildstål og ildslagningssten

I romersk jernalder havde man nogle moser og søer som man betragtede som hellige. I disse områder kunne man blandt andet ofre sine fjenders våben efter en sejr som tak til guderne.

 Det var dog ikke kun fjendens våben, men også deres personlige ejendele som for eksempel kamme, tøj, spil og værktøj der kom i mosen.

I Vimosen og Nydam mose har man fundet ildstål af jern og spidsovale sten til at slå ild med. Ved at slå ildstålet sammen med stenen kom der gnister man kunne fange med en tør fyrsvamp eller lignende.

Ildstål og ildslagningssten kan du se i rum 19 på Nationalmuseet.

Del denne side