Fyrsten fra Lolland

Den rigeste grav fra ældre romersk jernalder er Hoby graven på Lolland. Her blev der i  den første halvdel af det 1. årh. e.Kr. begravet en ca. 30 år gammel mand med hele sit romerske drikkeservice af bronze og sølv. Mens han var i live kunne han beværte sine gæster på aller fineste vis med dette drikkeservice.

Hvad tror du det kunne betyde for en mand i romersk jernalder at eje sådan et drikkeservice?

Mest kendt er de to sølvbægre, som manden fik med sig i graven. På dem er afbilledet den blodige tvekamp, hvor Akilleus dræber den trojanske helt Hektor, hvorefter han slæber ham efter sin stridsvogn, og lader ham ligge i det fri som føde for fugle og hunde. Hektors far kong Priamos opsøger efterfølgende Akilleus i den græske lejr, og beder ham ydmygt om at få lov til at give sin søn en ordentlig begravelse. Akilleus forbarmer sig over den gamle konge og giver ham sønnens lig. På det ene sølvbæger fra Hoby, ser man kong Priamos knæle for Akilleus og kysse hans hånd. Der er ikke kun tale om et dekorativt motiv, scenen med Priamos og Akilleus havde også en symbolsk betydning for romerne. Priamos er nemlig klædt som en germaner, mens Akilleus er klædt i en klassisk, romersk dragt. Det er således også et billede af de sejrende romere og de underdanige germanere, vi har afbildet her.

Læs mere om fyrsten fra Lolland her.

Den germanske fyrste og den romerske kommandant

Høvdingen fra Lolland var ikke den første ejer af sølvbægrene. I bunden på bægrene er indridset et romersk navn, Silius, står der. Fra historikeren Tacitus kender vi en mand ved navn Silius, som fra 14-21 e.Kr. var militær-kommandant for de romerske soldater der var udstationeret i den nordøstlige del af Romerriget. På dette tidspunkt forsøgte romerne at gøre sig venner med nogle af de germanske stammer, efter at den romerske general Varus nogle år forinden havde lidt et stort nederlag til dem i slaget ved Kalkriese i det nuværende Tyskland. Muligvis var det denne Silius, der forærede sit drikkeservice til den lollandske høvding som en venskabsgave. Det er langt fra sikkert, at høvdingen fra Hoby kendte historien fra Iliaden. Men han har med sikkerhed værdsat de kostbare bægre, som består af cirka 1 kg sølv.

Drikkebægre af sølv finder man som regel parvis i gravene fra romersk jernalder, hvad kan det fortælle os om deres funktion.
 

Del denne side