Kilder

Mysteriet om vikingernes Jelling

Hvad skete der egentligt i Jelling i vikingetiden? Hvad brugte Harald Blåtand det store, indhegnede område i Jelling til? Og hvordan har man fundet ud af det?

Baggrund

Følg med når arkæologen Ditte prøver at optrevle mysteriet om vikingernes Jelling. Den første ledetråd til mysteriet finder hun på Nationalmuseet i form af et lille sølvbæger, og herefter går turen til Jelling. Hendes vej fører os forbi gravkammeret i Nordhøjen, en grav under kirkegulvet, Gorm den Gamles runesten, en gigantisk skibssætning, den tomme Sydhøj, Harald Blåtands runesten, en kirke fra vikingetiden, et helt specielt hegn og vikingernes huse.

Læringsmål:

  • Jeg kan sætte Harald Blåtands runesten ind i en større sammenhæng
  • Jeg kan beskrive, hvordan arkæologer arbejder med de historiske kilder

Trin for trin

Gå sammen i par og se filmen.Besvar følgende spørgsmål:

  1. Hvilke konger kan man forbinde med Jelling?
  2. Hvem tror arkæologerne ligger begravet under kirkegulvet i Jelling kirke?
  3. Hvad er forbindelsen mellem graven under kirkegulvet og det tomme gravkammer i Nordhøjen?

Sidst i filmen stilles spørgsmålet: Hvad brugte Harald Blåtand Jelling til? Lav en collage med dit eller dine bud. Alle ideer skal understøttes af mindst én historisk kilde. Brug gerne Nationalmuseet og Jellingprojektets billeder.
Billeder af steder og ting fra Jelling
Fotos af vikingehusene (husene)
Foto af hegnet (palisaden)

Inspiration

Mysteriet om Jelling 
(Undervisningsspil hvor du kan hjælpe arkæologerne med at få styr på kilder og historier om monumenterne i Jelling)

Del denne side