Undervisningsmateriale til Danmarkshistorier 1660-2000.

Kommunikation og Kontakt

I samarbejde med Sex & Samfund har Nationalmuseet udarbejdet undervisningsmaterialet ”Kommunikation og Kontakt”. Materialet er en del af Uge Sex-kampagnen 2016 under temaet: ”Børn, unge og sociale medier”.
Undervisningsmaterialet består af 6 opgaver, der kan anvendes i forbindelse med et undervisningsbesøg på Nationalmuseet på egen hånd. Opgaverne i materialet sætter fokus på, hvordan unge og voksne iscenesatte sig selv i 1700- og 1800-tallets Danmark og tager udgangspunkt i Nationalmuseets genstande og udstillingen ”Danmarkshistorier – 1660-2000”.

Intro-materiale til lærere.

Færdigheds- og vidensmål.

Materialet giver dig mulighed for på forhånd at forberede eleverne på, hvad der skal ske, når de er på Nationalmuseet.

Det moderne gennembrud - Danmark i slutningen af 1800-tallet

Med »det moderne gennembrud« menes en forandring eller et gennembrud, der sker på flere planer. Disse forandringer har fået stor betydning for, hvordan vores samfund i dag fungerer. I dette undervisningsmateriale vil der blive set nærmere på slutningen af 1800-tallet. Vi vil undersøge, hvad det var for tanker og ideer, der prægede perioden. Vi vil møde nogle af tidens store personligheder, forskellige befolkningsgrupper og se på hvordan samfundet udviklede sig i de sidste årtier af det 19. århundrede. Vi stiller skarpt på nogle af ændringerne i samfundet. Og så ser vi på, hvilken betydning disse ændringer har for vores liv i dag.

Undervisningsmaterialet: Det moderne gennembrud - Danmark i slutningen af 1800-tallet kan downloades gratis (pdf)

Løvens fortælling

Der hørte 32 slaver til den danske plantage Frederiksgave på Guldkysten. De blev givet fri i 1848, da slaveriet blev forbudt, og slog sig ned for foden af den bakke, hvor Frederiksgave lå. I dag lever deres efterkommere stadig ved bakken i landsbyen Sesemi uden for Ghanas hovedstad Accra. I Løvens Fortælling gives en nutidig vinkel på danskernes slavehandel gennem portrætter af unge og voksne fra Sesemi. De fortæller om deres liv i landsbyen, om deres drømme – og om deres syn på slavehandlen og forfædrenes arbejde på plantagen.

Skrevet af Dorthe Nielsen og Maria Sander 2011. 18 sider.
7.-10. klasse, gymnasiet og HF.

"Løvens fortælling" kan downloades gratis (pdf).

Sukker, slaver og skæbner

Undervisningshefte om Danmarks kolonier og slavehandlen.

Skrevet af Christian Vollmond. Udgivet af Nationalmuseet 2007. 36 sider.

Pris: 1 stk / 30 kr. 20 stk / 350 kr. 30 stk / 550 kr. Ekskl. porto og ekspedition: 200 kr.
Bestil via Bestillingsformular

Eller download hæftet Sukker, slaver og skæbner (pdf)

Congospor - et undervisningshæfte om Congo før og nu

I undervisningsheftet sættes fokus på Congos historie og på mødet mellem de nordiske borgere og congoleserne fra slutningen af 1800- tallet og til vor tid. I løbet af 1800-tallet forlod sømænd, officerer, missionærer og eventyrere Norden for gennem koloniseringen at søge lykke og levebrød i et fjernt og ukendt Congo. Men hvad lavede de der egentlig, og hvilke spor har de sat i Congo og i Norden dengang og i dag?

Pris: Gratis ved afhentning. 300 kr. for porto og forsendelse (klassesæt à 30 eks.)

Hent gratis udgave af Congospor (pdf.) 

Bestil via Bestillingsformular

Skole, leg og pligter - barn i 1930'erne

Hvordan var det at være barn i 1930'erne? Hvad lavede børn, hvad bekymrede de sig om, og hvilke interesser havde de? Læs Gerda, Torkil, Grethe, Anker, Regitze og Jens' fortællinger om at være barn i mellemkrigstiden.

Skrevet af Sanne de Fine Licht Raith og Mette Boritz. Udgivet af Nationalmuseet 2008.
23 sider. Folkeskolens mellemtrin.

Undervisningsmaterialet: Skole, leg og pligter - barn i 1930'erne kan downloades gratis (pdf).

Børn i arbejde og leg

Børn har altid leget, og selvom nogle børn skulle arbejde, har de fundet tid til at lege. Materialet handler om forskellige former for barndom. Der fortælles om børns leg og pligter, fra adelsbørnenes hverdag i 1700-tallet til hvordan livet formede sig for arbejder-, bonde – og borgerskabsbørn i 1800-tallet.

Udgivet af Nationalmuseet og Skoletjenesten 2002. 12 sider.

Undervisningsmaterialet Børn i arbejde og leg kan downloades gratis (pdf).
 

Ret og rimeligt - forbrydelse og straf på enevældens tid

Hver tid og hver kultur har sin opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Hæftet handler om straffesystemet i Danmark fra enevældens indførelse i 1660 til midten af 1800-tallet. Det var en tid, hvor blodige og makabre henrettelser blev brugt til at belære og underholde den brede befolkning, men det var også en tid, hvor man langsomt begyndte at ændre syn på forbryderne og på de hårde straffemetoder. Indblikket i datidens verden giver stof til eftertanke. Hvad er det for nogle værdier, der i dag ligger bag landets love? Hvorfor straffer vi – og hvad er ret og rimeligt?

Skrevet af Sarah Giersing og Mette Boritz. Udgivet af Nationalmuseet og Skoletjenesten 2003. 16 sider. 8.-10. klasse, gymnasiet og HF.

Ret og rimeligt kan downloades gratis (pdf).
 

Spærretid - hverdag under besættelsen 1940 - 45

Undervisningshæftet er inddelt i fem kapitler med hver sit emne. Bl.a. behandler kapitlet "Besat og befriet" perioden med særlig vægt på det politiske og på den klassiske problemstilling om forholdet mellem samarbejdspolitik og modstandskamp. Heftets øvrige temaer er bl.a. dagligliv og kulturliv under besættelsen, folkestrejken og den lange vej til aktiv modstand mod besættelsesmagten.

Udgivet af Nationalmuseet og Skoletjenesten 2005. 74 sider.
8.-10. klasse, gymnasiet og HF.

Du kan hente undervisningsmaterialet her (pdf)

På rette vej - om søfart og navigation

Skibet er en gammel opfindelse, og mennesket har i mange tusind år benyttet det til rejser og handel. En vigtig forudsætning for dette har været udviklingen af metoder og instrumenter til navigation. Heftet gennemgår i kort form navigationsudviklingen fra oldtiden frem til 1700-tallets slutning. De tilhørende opgaver bygger videre på den forståelse eleverne gerne skulle have opnået gennem teksthæftet.

Skrevet af Christian Vollmond. Udgivet af Nationalmuseet 2004. 18 sider.
8.- 10. klasse, gymnasiet og HF

Hent undervisningsmaterialet "På rette vej" (pdf)
Hent opgaver til "På rette vej" (pdf)

Herregården - 500 års drøm og virkelighed

I hæftet "Herregården - 500 års drøm og virkelighed" er herregårdene og deres ejere den røde tråd i fortællingen om landets historie fra renæssancen til i dag. Gennem århundrederne har herregårdene sat afgørende præg på det danske landskab, og deres ejere har haft stor indflydelse på samfundet og den politiske udvikling. Alt dette gør herregårdene til et centralt udgangspunkt for beretningen om Danmarks kultur og historie.

Skrevet af Mette Boritz. Udgivet af Nationalmuseet og Skoletjenesten 2004. 40 sider.
8.-10. klasse

Pris: Gratis ved afhentning. 300 kr. for porto og forsendelse (klassesæt á 30 eks.)
Bestil via Bestillingsformular

Fra porcelæn til plastik - Kaffekander fortæller dansk industrihistorie

De fleste familier i Danmark ejer en kaffekande. Nogle kander er nye, andre er gamle. Vi finder kaffekanden i håndværkernes skurvogn, på firmaets mødebord og hos mormor om søndagen. I århundreder har kaffekanden været en fast del af danskernes liv. Men materialet den er lavet af, måden den er lavet på, og de omgivelser den bruges i, ændrer sig. Heftet fortæller historien om tre kaffekander: den musselmalede, "Madam Blå" og Stelton-kanden. En helt almindelig kaffekande kan dog også fortælle om samfundsændinger og industriens udvikling.

Skrevet af Martin Garval og Mette Boritz. Udgivet af Nationalmuseet og Dansk Industri 2007. 47 sider.
Et opgavehefte på 6 sider, skrevet af Kurt Lorentzen, medfølger. 8.-10. klasse.

Pris: Gratis ved afhentning. 300 kr. for porto og forsendelse (klassesæt á 30 eks.)
Bestil via Bestillingsformular

Klenodier på spil - genstande på Nationalmuseet

En ørering, en computer, en tandbørste. Hele vores liv er vi omgivet af ting. Man kan opfatte ting som spor, mennesket mere eller mindre bevidst efterlader omkring sig. På museerne opbevares de genstande, vi regner for at være særlig vigtige. En genstands fortælling er formet af, hvem der undersøger den, og hvilken måde det gøres på. Der er flere videnskabelige metoder i spil, og både samfundsvidenskab, humaniora og naturvidenskab er vigtige forskningsområder for museerne, hvilket belyses i dette undervisningsmateriale.

Skrevet af Sara M. Cordtz. Udgivet af Nationalmuseet 2006. 13 sider.
8.-10. klasse, ungdoms- og voksenuddannelser.

Hent undervisningsmaterialet Klenodier på spil (pdf).

Ånden i naturen - Dansk guldalder 1800-1850

I forbindelse med Nationalmuseets særudstiling 2000-2001 om dansk guldalder udkom et undervisningshæfte, som sigter på at give en bred introduktion til tiden, livet, begivenhederne og til markante personer, som var med til at tegne perioden.

Skrevet af Mette Boritz. Udgivet af Nationalmuseet og Skoletjenesten 2000. 24 sider.
8.-10. klasse, gymnasiet og HF.
 
Hent undervisningsmaterialet 'Ånden i Naturen' (pdf)

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66

Bestillingsformular

Del denne side