Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Lav jeres eget teaterstykke

Lav jeres eget teaterstykke

Klassen kan udarbejde sit eget teaterstykke ved at arbejde med Infosiden, rollerne og spillet. Her kan eleverne både samle viden og inspiration. Eleverne kan hver især vælge sig en rolle, som de kan arbejde videre med to og to. De kan tænke over, hvad deres karakter er god og dårlig til, hvad personen godt kan lide og ikke kan lide, hvordan personen ser ud og så videre. Eleven skal lære sin rolle så godt at kende, at han eller hun herefter kan tænke, tale og handle, som den historiske person ville have gjort. Teaterstykket kan tage udgangspunkt i den historie, der bliver fortalt i spillet Landsbyen. Historien er forskellig, alt efter hvilke valg man tager; det kan komme til udtryk ved at klassen deler sig op i grupper og laver hver deres historie baseret på deres roller og deres historie fra spillet. Eleverne skal således selv udtænke replikker, rollernes relation til hinanden (venner, fjender, familie, kampfæller osv.) og historiens forløb. Ønsker I at arbejde med romerske identiteter, så kan eleverne hente inspiration til navne og citater på infosiden. For at kunne leve sig ind i et teaterstykke skal man have fire ting på plads: tiden, stedet, rollerne/personerne og handlingen. For at blive mere bevidste om tiden og stedet kan klassen tage følgende punkter op til diskussion:

1. Hvordan så naturen ud?

2. Hvilket forhold tror I, man har haft til naturen og dyrene?

3. Hvad spiste man?

4. Hvordan levede man sammen i en jernalderlandsby? Hvordan forholdt man sig til lederen, til de gamle og til børnene?

5. Hvilket ansvar havde børn, unge, voksne, gamle, kvinder og mænd?

6. Hvordan begravede man sine døde, og hvorfor?

7. Hvilke regler og love tror I, man har haft i jernalderen, og hvad var konsekvensen, hvis reglerne ikke blev overholdt?

8. Hvad tror I, der duftede/lugtede af på bopladsen, på marken, i skoven og ved havet?

9. Hvordan lavede man blandt andet musik i jernalderen, og hvordan og hvornår brugte man den?

10. Hvordan tror I, man har forklaret naturfænomener som regn, stjerneskud, nat og dag osv.?

11. Hvad havde man ikke i jernalderen, som vi tager for givet i dag?

12. Ville I kunne forstå sproget, man talte i Danmark i jernalderen?

13. Kan man tale om landet Danmark i jernalderen?

14. Hvad kunne det være interessant at vide noget mere om?


Mange af disse spørgsmål kan man få besvaret ved at arbejde med infosiden, men i flere tilfælde må eleverne selv reflektere over spørgsmålene. Evt. kan eleverne blive delt ind i grupper, så de kan koncentrere sig om de forskellige spørgsmål.