Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Genstande som kilder

Genstande som kilder

Undervisningsforløbet Genstande som kilder skaber for rum for underen og spørgelyst. Eleverne kommer til at arbejde med det funktionelle kildebegreb i samspil med konkrete genstande på museet for derigennem at styrke elevernes teoretiske viden i praksis.
I grupper arbejder eleverne induktivt med forskelligartede kildemateriale, der synliggør hvordan én historisk kilde kan ændre karakter når den sættes i relation til øvrige kilder, ny forskning, historiebrug og den historiske kontekst.

Målgruppe: STX, HHX
Varighed: 1½ time
Fag: Historie A/B
Max antal deltagere: 30
Pris: 900 kr.

ONLINE BOOKING

Inspirationsmateriale til læreren: Oplev Ditlev Tamm om dansk retshistorie i middelalderen og bliv klogere på tiden omkring Erik Klipping

Historiebrug

Historiebrug
Foto: Jacob Nyborg Andreassen.

Historien er ikke hvad den har været, for vores brug af historien er i konstant forandring. Nationalmuseets udstillinger og historier om fortiden er også eksempler på historiebrug og bliver til i en proces, hvor samtiden præger vores valg og fravalg.
På dette undervisningsforløb går vi i kødet på museets egne udstillinger og diskuterer hvordan historien er brugt både i og uden for museet. Vi tager udgangspunkt i de populære vikinger, men diskuterer også Guldhorn, nazister og stenalderkost.

Målgruppe: Ungdomsuddannelserne
Varighed: 1 time
Fag: Historie, samfundsfag
Max antal deltagere: 30
Pris: 500 kr.

Materiale til brug i undervisningen

ONLINE BOOKING

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66