Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Danmarkshistorier 1660-2000

SEX! Køn og krop

SEX! Køn og krop

 

Hør om synet på sex og seksualitet gennem de seneste 300 år.

Vi taler om forbud, lyst, skam og fortielser. Om homoseksualitet, fri abort, kønssygdomme, ægteskab og kærlighed.

Eleverne får et historisk indblik i normer omkring seksualitet og køn fra 1700-tallet til i dag. Derudover skal eleverne perspektivere nutidens syn på køn, krop og seksualitet i historisk kontekst. Dette sker bl.a. ved at eleverne arbejder selvstændigt med dilemmaer inden for emner som graviditet, homoseksualitet og seksualundervisning i det 20.århundrede.

Målgruppe: 6.-10. klasse
Varighed: 1 time
Fag: Historie, dansk, sundheds- og seksualundervisning
Max antal deltagere: 30
Pris: 600 kr.

ONLINE BOOKING

Download vores materiale til brug både før og efter besøget

Hvis I ønsker at gå rundt på egen hånd, har Nationalmuseet i samarbejde med Sex & Samfund har Nationalmuseet udarbejdet undervisningsmaterialet "Din krop - dit valg - din ret: Vejen mod seksuelle rettigheder" . Materialet er en del af Uge Sex-kampagnen 2017 under temaet "Rettigheder online/offline".

Husk at eleverne skal være i følgeskab med en voksen.

Undervisningsmaterialet består af 5 opgaver, der kan anvendes i forbindelse med et undervisningsbesøg på Nationalmuseet på egen hånd.

Intro-materiale til lærere. Materialet giver dig mulighed for på forhånd at forberede eleverne på, hvad der skal ske, når de er på Nationalmuseet.

For 4. til 6. klasse findes vores materiale: Krop, korset, kontrol - kropsidealer gennem tiden

Historiens lange linjer

Historiens lange linjer
Foto: Jacob Nyborg Andreassen.

Forløbet "Historiens lange linjer" giver et indblik i centrale begivenheder, hændelser og fænomener i de seneste 350 års danmarkshistorie, krydret med små historier om det levede liv og almindelige danskeres hverdag.
Undervisningen foregår i udstillingen "Danmarkshistorier 1660-2000" og er en indføring i udviklingen fra enevælde til velfærdsstat.
Forløbet er oplagt enten som appetitvækker eller repetition i forhold til forståelse af kronologi og historiske sammenhænge.

Målgruppe: 7.-10. klasse
Varighed: 1 time
Fag: Historie, dansk, samfundsfag
Max antal deltagere: 30
Pris: 600 kr.

ONLINE BOOKING

Download vores materiale til brug for udskolingen både før og efter besøget

Guldalderen

Guldalderen

Perioden 1800-1850 er den, vi i dag kalder Danmarks Guldalder. Men hvad har givet netop denne periode i landets historie et så gyldent skær, for Guldalderen var på mange måder en politisk og økonomisk kaotisk tid, hvor Danmark som nation er under store forandringer. Svaret kan måske være, at tidens kunstnere satte deres præg på perioden gennem kunst og kultur og idylliserede Danmark. Men medaljen havde også en bagside. Der var langt fra borgerskabets trygge stuer til landbefolkningens dagligliv.
I forløbet undersøger eleverne, hvordan en stærkere nationalfølelse iscenesættes og skabes i befolkningen i takt med, at Danmark bliver mindre samt hvordan den danske nationale selvforståelse stadig i dag har rødder i Guldalderen.

Målgruppe: 7.-10. klasse
Varighed: 1 time
Fag: Historie, dansk, samfundsfag
Max antal deltagere: 30
Pris: 600 kr.

ONLINE BOOKING

Download vores materiale til brug for udskolingen både før og efter besøget

Undervisningsmaterialet Ånden i naturen kan downloades

Vejen til demokrati

Vejen til demokrati

I undervisningsforløbet "Vejen til demokrati" undersøger eleverne demokratiets udvikling i Danmark.I forløbet undersøger eleverne den historiske baggrund for demokratiet i Danmark fra enevælde og oplysningstid til grundloven i 1849 og kvinders og tyendes valgret i 1915. Med den første grundlov blev grundstenen lagt til det demokrati, vi kender i dag. Men det betød ikke demokrati for hele befolkningen. Vi ser på samfundet før og efter grundlovens indførelse og diskuterer, hvad demokrati er.

Målgruppe: Udskoling
Varighed: 1 time
Fag: Historie, samfundsfag
Max antal deltagere: 30
Pris: 600 kr.

ONLINE BOOKING

Download vores materiale til brug før og efter besøget

Det moderne gennembrud

Det moderne gennembrud

"Det, at en litteratur i vore dage lever, viser sig i, at den sætter problemer under debat". Med disse ord ville Georg Brandes forandre litteraturen. Han var træt af Biedermeier-idyl og startede i 1871 Det moderne gennembrud - som vi kalder den litterære periode i dag. I undervisningsforløbet får eleverne indblik i de tanker og idéer, der prægede perioden. Eleverne møder periodens store litterater og hører om en tid, hvor arbejdere i byen og landbefolkningen kæmper sig til en stemme, hvor uligheden i samfundet italesættes, hvor kvinderne kræver rettigheder og uddannelse, og hvor det unge demokrati og politiske system blev skabt.

Eleverne arbejder aktivt med at undersøge klassesamfundet, social ulighed, hverdagsliv samt kunst og litteratur i 1800-talllet. Gennem øvelser og elevoplæg kommer eleverne tættere på historiske kilder og genstande, som giver dem en bedre forståelse og indblik i befolkningens livsvilkår og omfattende samfundsændringer.

Målgruppe: 7.-10. klasse
Varighed: 1 time
Fag: Historie, dansk
Max antal deltagere: 30
Pris: 600 kr.

ONLINE BOOKING

Download vores materiale til brug både før og efter besøget

Du kan også her downloade undervisningsmaterialet Det moderne gennembrud

Danmark i det 20. århundrede

Danmark i det 20. århundrede
Foto: Jacob Nyborg Andreassen.

Forløbet sætter spot på, hvordan det danske velfærdssamfund opbygges og udvikles. Men hvad er velfærd egentlig? Er det mere fritid, gratis uddannelse, kvinder på arbejdsmarked eller noget helt tredje?
I udstillingen møder eleverne blandt andet historierne om familier, der fik mere fritid, kvinder der kom på arbejdsmarkedet, børn der blev boende hjemme længere og flere der tog en uddannelse. Eleverne oplever at opbygningen af velfærdssamfundet skal forstås i tæt sammenhæng med forbedringen af befolkningens materielle vilkår, og at det er en tid, hvor gamle samfundsstrukturer udfordres af nye fællesskaber, familie- og identitetsformer.

Målgruppe: 6.-10. klasse
Varighed: 1 time
Fag: Historie, samfundsfag
Max antal deltagere: 30
Pris: 600 kr.

Download vores materiale til brug for udskolingen både før og efter besøget

ONLINE BOOKING

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66