Danmarks Middelalder og Renæssance

Middelalderens magt og menneske

Bliv klogere på middelalderen og sæt den i relation til nutiden.
Hvordan var samfundslivet, levevilkårene og magtrelationerne og hvordan har middelalderen påvirket dagens Danmark?
Med udgangspunkt i elevernes egen hverdag og livsforståelser giver dette undervisningsforløb forståelse for hvordan middelalderens samfund var opbygget, hvad man arbejde med og hvordan man levede.
Eleverne inddrages aktivt i undervisningen og trænes i at arbejde med museets udstilling og anvende kilder til at forstå fortiden og opnå ny viden om nutiden.

Målgruppe: 3.-6. klasse
Varighed: 1½ time
Fag: Historie, kristendom
Max antal: 30 elever
Pris: 750 kr.

Bestil via ONLINE BOOKING

Download vores materiale til brug både før og efter besøget

Folkeviser

Folkeviserne samlede folk socialt og fungerede som datidens underholdning, når de omvandrende sangere kom til byen. Viserne betragtes i dag som vigtige kilder til vores kultur og samfundshistorie, idet de beskriver, hvilke emner middelaldermennesket lod sig underholde med og var optaget af. Med udgangspunkt i museets genstande og udstillinger taler vi om ridderviser, trylleviser, historiske viser, helteviser og skæmteviser, hvor eleverne inddrages aktivt med dans, musik, genstande og dragter. Samtidig giver folkeviserne mulighed for at snakke om middelalderens sprog og betydning. (Undervisningsdifferentieret efter klassetrin)

Målgruppe: 5.-9. klasse
Varighed: 1½ time
Fag: Dansk, historie
Max antal: 30 elever
Pris: 750 kr.

Bestil via ONLINE BOOKING

Læs om hverdagsliv i middelalderen

Opdagelsesrejser

Med udgangspunkt i Danmarkshistorien ser vi på renæssancens opdagelsesrejser. Nye handelsvarer fandt vej til landet, og den danske konge Christian IV ville også have kolonier.  Vi går også i hælene på de spanske conquistadorer, og deres erobring af Amerika. Deres møde med de ”vilde” og de rigdomme de tog med sig.

Målgruppe: 4.-6. klasse
Varighed: 1½ time
Fag: Historie
Max antal: 30 elever
Pris: 750 kr.

Bestil via ONLINE BOOKING

Reformationen 1536 - religion, politik og krig

I 1517 slog Luther sine teser op i Wittenberg. Det blev starten på en reformbevægelse, der førte til dannelsen af de protestantiske kirker i Nordeuropa.
Efter en grusom borgerkrig, Grevens Fejde, gjorde Christian III Danmark protestantisk i 1536. I undervisningen diskuterer vi forskellene på katolicisme og protestantisme i 1500-tallet. Vi taler om den politiske og religiøse baggrund for reformationen, og vi finder ud af, hvilken indflydelse den nye tro fik på magtforhold, samfund og kirke.

Målgruppe: 5.-10. klasse
Varighed: 1 time
Fag: Historie, kristendom, samfundsfag
Max antal: 30 elever
Pris: 500 kr.

Bestil via ONLINE BOOKING

Kontakt Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66

Del denne side