Danmarks Middelalder og Renæssance

Middelalderens magt og menneske

Bliv klogere på middelalderen og sæt den i relation til nutiden.
Hvordan var samfundslivet, levevilkårene og magtrelationerne og hvordan har middelalderen påvirket dagens Danmark?
Med udgangspunkt i elevernes egen hverdag og livsforståelser giver dette undervisningsforløb forståelse for hvordan middelalderens samfund var opbygget, hvad man arbejde med og hvordan man levede.
Eleverne inddrages aktivt i undervisningen og trænes i at arbejde med museets udstilling og anvende kilder til at forstå fortiden og opnå ny viden om nutiden.

Målgruppe: 3.-6. klasse
Varighed: 1½ time
Fag: Historie, kristendom
Max antal: 30 elever
Pris: 750 kr.

ONLINE BOOKING

Download vores materiale til brug både før og efter besøget

Reformationen – kirke, krig og kongemagt

Reformationen i 1536 er en skelsættende begivenhed i danmarkshistorien, der fik stor betydning for samfundsstrukturen og magtforholdene.

Undervisningen fremsætter et før og efterbillede på baggrund af Martin Luthers tanker og inddrager eleverne i en vurdering og diskussion af reformationens mange facetter, hvor politik og religion var en side af samme sag.

Eleverne får gennem et historisk scenarie indblik i en borgerkrig, hvor både kongemagten, adlen, kirken og bønderne spillede en aktiv rolle.

Eleverne styrkes i at vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger og trænes i at perspektiveres fortiden til nutiden, så de forstår reformationens betydning for datidens samfund.

Målgruppe: 6.-9. klasse

Varighed: 1 time
Fag: Historie og kristendomskundskab
Max antal: 30 elever
Pris: 500 kr.

ONLINE BOOKING

Download vores materiale til brug både før og efter besøget - Mellemtrin

Download vores materiale til brug både før og efter besøget - Udskoling

Kontakt Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66

Del denne side