Danmarks Middelalder og Renæssance

Middelalderens magt og menneske

Bliv klogere på middelalderen og sæt den i relation til nutiden.
Hvordan var samfundslivet, levevilkårene og magtrelationerne og hvordan har middelalderen påvirket dagens Danmark?
Med udgangspunkt i elevernes egen hverdag og livsforståelser giver dette undervisningsforløb forståelse for hvordan middelalderens samfund var opbygget, hvad man arbejde med og hvordan man levede.
Eleverne inddrages aktivt i undervisningen og trænes i at arbejde med museets udstilling og anvende kilder til at forstå fortiden og opnå ny viden om nutiden.

Målgruppe: 3.-6. klasse
Varighed: 1½ time
Fag: Historie, kristendom
Max antal: 30 elever
Pris: 750 kr.

ONLINE BOOKING

Download vores materiale til brug både før og efter besøget

Folkeviser

Folkeviserne samlede folk socialt og fungerede som datidens underholdning, når de omvandrende sangere kom til byen. Viserne betragtes i dag som vigtige kilder til vores kultur og samfundshistorie, idet de beskriver, hvilke emner middelaldermennesket lod sig underholde med og var optaget af. Med udgangspunkt i museets genstande og udstillinger taler vi om ridderviser, trylleviser, historiske viser, helteviser og skæmteviser, hvor eleverne inddrages aktivt med dans, musik, genstande og dragter. Samtidig giver folkeviserne mulighed for at snakke om middelalderens sprog og betydning. (Undervisningsdifferentieret efter klassetrin)

Målgruppe: 5.-9. klasse
Varighed: 1½ time
Fag: Dansk, historie
Max antal: 30 elever
Pris: 750 kr.

ONLINE BOOKING

Download vores materiale til brug både før og efter besøget

Læs om hverdagsliv i middelalderen

Reformationen – kirke, krig og kongemagt

Reformationen i 1536 er en skelsættende begivenhed i danmarkshistorien, der fik stor betydning for samfundsstrukturen og magtforholdene.

Undervisningen fremsætter et før og efterbillede på baggrund af Martin Luthers tanker og inddrager eleverne i en vurdering og diskussion af reformationens mange facetter, hvor politik og religion var en side af samme sag.

Eleverne får gennem et historisk scenarie indblik i en borgerkrig, hvor både kongemagten, adlen, kirken og bønderne spillede en aktiv rolle.

Eleverne styrkes i at vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger og trænes i at perspektiveres fortiden til nutiden, så de forstår reformationens betydning for datidens samfund.

Målgruppe: 6.-9. klasse

Varighed: 1 time
Fag: Historie og kristendomskundskab
Max antal: 30 elever
Pris: 500 kr.

ONLINE BOOKING

Download vores materiale til brug både før og efter besøget - Mellemtrin

Download vores materiale til brug både før og efter besøget - Udskoling

Kontakt Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66

Del denne side