Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Fantastiske fortællinger

Fantastiske fortællinger

Hvad er fakta og hvad er fiktion? I bogen Blodkongens datter møder vi Rane og hans magiske runestav, der åbner sprækker mellem verdener og gør det muligt at rejse i tid og sted. Træd ind i middelalderens magiske og mystiske univers Nationalmuseet og find virkeligheden i fiktionen.

Sammen udforsker vi den fantastiske fortælling om Ranes rejse tilbage i middelalderen, besøger de rigtige genstande og dykker ned i religion og magi, det blodige drama mellem Svend, Knud og Valdemar og finder ud af om Gunhild egentlig har eksisteret.

Dette undervisningsforløb er udviklet i samarbejde med Politikens Forlags udgivelse af Blodkongens datter.
Find informationer om bogen her.
© 2020 Merlin P. Mann (tekst) og Bodil Bang Heinemeier (illustrationer) og JP/Politikens Hus A/S (forlag)

Fag: Historie og dansk
Klassetrin: 5.-6. klasse
Max antal deltagere: 30
Tid: 1. time / Pris 500 kr.

ONLINE BOOKING

Genstande som kilder

Undervisningsforløbet Genstande som kilder skaber rum for undren og spørgelyst.

Eleverne samarbejder i mindre grupper omkring arbejdet med kildekritik og kildeanalyse. Samspillet med konkrete kulturhistoriske genstande og historiske fortællinger på museet vil styrke elevernes teoretiske viden i praksis.

Eleverne arbejder aktivt med forskelligartede kildematerialer, der synliggør hvordan én historisk kilde kan ændre karakter når den sættes i relation til øvrige kilder, ny forskning, historiebrug og den historiske kontekst.

Den undersøgende og legende tilgang styrker eleverne i at løse en konkret opgave sammen, der understøtter deres praksisforståelse og giver dem mulighed for at tage erfaringer med sig.

Målgruppe: 8.-10. klasse
Varighed: 1,5 time
Fag: Historie
Max antal deltagere: 30
Pris: 750 kr.

ONLINE BOOKING

Inspirationsmateriale til lærere: Oplev Ditlev Tamm om dansk retshistorie i middelalderen og bliv klogere på tiden omkring Erik Klipping

Middelalderens magt og menneske

Middelalderens magt og menneske
Foto: Jacob Nyborg Andreassen

Middelalderen er ikke blot en fjern fortid – den er en del af vores nutid. Vi sætter elevernes egen hverdag og livsforståelser i spil når vi går på jagt i museets fortællinger om middelalderens forskellige samfundsgrupper, deres levevilkår og de spændende og omskiftelige magtrelationer, der kendetegner perioden.

Eleverne får mulighed for at prøve tøj, løfte sværd og hjelme og håndtere originale genstande fra middelalderen.

Klassen samarbejder både i plenum og i mindre grupper i løbet af undervisningsforløbet og trænes i at arbejde med kildekritik, museets genstande og anvende levn til at forstå fortiden og opnå ny viden om nutiden.

Målgruppe: 3.-6. klasse
Varighed: 1½ time
Fag: Historie, kristendom
Max antal deltagere: 30
Pris: 750 kr.

ONLINE BOOKING

Download vores materiale til brug både før og efter besøget

Reformationen – kirke, krig og kongemagt

Reformationen – kirke, krig og kongemagt

Reformationen i 1536 er en skelsættende begivenhed i danmarkshistorien, der fik stor betydning for samfundsstrukturen og magtforholdene.

Undervisningen fremsætter et før og efterbillede på baggrund af Martin Luthers tanker og inddrager eleverne i en vurdering og diskussion af reformationens mange facetter, hvor politik og religion var en side af samme sag.

Eleverne får gennem et historisk scenarie indblik i en borgerkrig, hvor både kongemagten, adlen, kirken og bønderne spillede en aktiv rolle.

Eleverne styrkes i at vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger og trænes i at perspektiveres fortiden til nutiden, så de forstår reformationens betydning for datidens samfund.

Målgruppe: 6.-9. klasse

Varighed: 1 time
Fag: Historie og kristendomskundskab
Max antal deltagere: 30
Pris: 500 kr.

ONLINE BOOKING

Download vores materiale til brug både før og efter besøget - Mellemtrin

Download vores materiale til brug både før og efter besøget - Udskoling