Tidligere undervisningsevents

Undervisningsevent om Det moderne gennembrud - Ungdomsuddannelser

Tag med på en rejse tilbage til Georg Brandes' og Herman Bangs tid, og hør hvordan litteraturen satte emner som kvinders stilling i samfundet, seksualitet og socialt ansvar til debat i slutningen af 1800-tallet.

Gennem forskeroplæg, omvisninger og dialog får eleverne indblik i de tanker og ideer der prægede perioden.

Datoer for event: 24, 25 og 26. april. Alle dage kl. 10-14.30.

Pris: 800 kr.

Book via undervisning@natmus.dk

Forår 2017: Undervisningsevent for ungdomsuddannelser om krig og krigens konsekvenser

Med afsæt i udstillingerne Den Fjerne Krig og Danmarks Krige inviterer Nationalmuseet klasser fra ungdomsuddannelserne til at deltage i et spændende undervisningsevent, hvor fokus på krig og krigens konsekvenser vil være i højsæde. Der afholdes tre eventdage med forskellige problemstillinger og indgangsvinkler til krig og krigens konsekvenser. Emnerne vil centrere sig om demokrati, stabiliseringsprocesser, terror og formidling af krig. 

Forskellige oplægsholdere tager temaerne under behandling og elevernes egen viden og holdninger sættes i spil, når de deltager i to undervisningsforløb. Undervisningsforløbene sætter fokus på krigen i Afghanistan, hvor eleverne skal forholde sig til og reflektere over krigens dilemmaer samt fokus på formidling og diskussion af Danmarks krige med en journalistisk vinkel.

De tre eventdage er målrettet fagene historie, samfundsfag og dansk.

Pris 800 kr. per dag

Eventdage: 27. april og 2. maj 2017. Den 3. maj er udsolgt!

Alle dage kl. 10.00-15.30

Tilmelding undervisning@natmus.dk

Program:

  • Mandag den 27.04.17 kl. 10.00-15.30

10.00 – 10.15 Ankomst til Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny Vestergade 10, København K.10.15 – 10.25 Velkomst og introduktion til dagens forløb ved Sarah Yigzaw, museumsinspektør Nationalmuseet, Nationalmuseets biograf10.25 – 11.25 Stabilisering af konflikter i Afghanistan ved Pernille Dueholm, udenrigsministeriets Afghanistanteam, Nationalmuseets biograf11.35 – 12.35 Undervisningsforløb på Tøjhusmuseet, Tøjhusgade 3, København K.12.35 – 13.05 Frokost13.10 – 14.10 Undervisningsforløb på Tøjhusmuseet, Tøjhusgade 3, København K.14.20 – 15.20 Dansk soldat i Afghanistan ved Nikolaj Thide, presse og Informationsofficer, Nationalmuseets biograf15.20 – 15.30 Fremlæggelse af elevproduktion15.30 Tak for i dag

Pernille Dueholm, fra udenrigsministeriets afghanistanteam vil holde et oplæg om krigen i Afghanistan og Danmark rolle i konflikten. Dueholm kommer ind på redskaber i stabiliseringsprocessen – sikkerhed, statsopbygning og civil udvikling

Nikolaj Thide, presse og Informationsofficer vil holde et oplæg om de opgaver, han som udsendt soldat blev stillet over for, under den danske mission Afghanistan i 2010. Thide vil drøfte den politiske ambition om at forsøge at gennemføre demokrati i Afghanistan.

  • Tirsdag den 02.05.17 kl. 10.00-15.30

10.00 – 10.15 Ankomst til Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny Vestergade 10, København K.10.15 – 10.25 Velkomst og introduktion til dagens forløb ved Sarah Yigzaw, museumsinspektør Nationalmuseet, Nationalmuseets biograf10.25 – 11.25 Krigens udvikling ved Jens Ole Christensen, museumsinspektør, Nationalmuseets biograf11.35 – 12.35 Undervisningsforløb på Tøjhusmuseet, Tøjhusgade 3, København K.12.35 – 13.05 Frokost13.10 – 14.10 Undervisningsforløb på Tøjhusmuseet, Tøjhusgade 3,1220 København K.14.20 – 15.20 Terror & Krig ved Lars Erslev, seniorforsker DISS, Nationalmuseets biograf15.20 – 15.30 Fremlæggelse af elevproduktion15.30 Tak for i dag

Jens Ole Christensen, museumsinspektør og seniorforsker på Nationalmuseet. Christensen vil holde et oplæg om, hvordan krigsførelse har udviklet sig over tid. Christensen tager udgangspunkt i udstillingen Danmarks Krige og forklarer om forskellighederne heraf.

Lars Erslev, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Erslev vil holde et oplæg om international sikkerhedspolitik, herunder terrorismens idehistorie og terrorisme som værende aktuelt for nutidig krigsførelse.

 

  • Onsdag den 03.05.17 kl. 10.00-15.30

10.00 – 10.15 Ankomst til Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny Vestergade 10, København K10.15 – 10.25 Velkomst og introduktion til dagens forløb ved Sarah Yigzaw, museumsinspektør Nationalmuseet, Nationalmuseets biograf10.25 – 11.25 Krig i mediebilledet ved Mads Staghøj, journalist, Nationalmuseets biograf11.35 – 12.35 Undervisningsforløb på Tøjhusmuseet, Tøjhusgade 3, København K.12.35 – 13.05 Frokost13.10 – 14.10 Undervisningsforløb på Tøjhusmuseet, Tøjhusgade 3,1220 København K.14.10 – 15.10 Den virkelighedsnære udstilling ved Morten Tinning, museumsinspektør, Nationalmuseets biograf15.20 – 15.30 Fremlæggelse af elevproduktion15.30 Tak for i dag

Mads Staghøj, journalist på Zetland vil holde et oplæg om den historiske tradition og udvikling for krigsjournalistik og beretter om, hvordan han som journalist formidler krig og krigens dilemmaer. 

Morten Tinning, tidligere museumsinspektør på Tøjhusmuseet vil holde et oplæg om, hvordan og hvilke overvejelser, han gjorde sig i forbindelse med opsætning af udstillingen Den fjerne krig – en udstilling der går tæt på de danske soldaters oplevelser, deres hverdag, deres udrustning og deres opgaver

Efterårets undervisningsevent - Hårfagers stemme

Stenalderens stemmer

Alle pladser er udsolgte!

I perioden d. 6.-8. september har din klasse mulighed for at deltage i et undervisningsevent på Nationalmuseet om stenalderen, der sætter fokus på overgangen fra jæger- til bondestenalder.

Eleverne kommer igennem tre forskellige aktiviteter på dagen:

  • Måle Fortælleteaters forestilling ”Hårfagers stemme” om kulturmødet mellem jægere og bønder.
  • en workshop hvor eleverne selv skal undersøge konsekvenserne af landbrugets indførelse hands-on.
  • en tur i stenalderudstillingen, hvor de skal finde deres egne stemmer.

Besøget i udstillingen skal klæde eleverne på til at arbejde videre med deres egen stenalderfortælling hjemme på skolen. De klasser der deltager i fortællekonkurrencen, har mulighed for at vinde en fortælleworkshop på Nationalmuseet med en professionel fortæller.

Målgruppe: 3.-4. klasse
kl. 10.15 til 13.00 / 400 kr. 

Booking: Mandag - fredag kl. 10.00-12.00, Tlf. 41 20 60 66 eller på E-mail

Måle Fortælleteater - Hårfagers stemme
Hårfager kaldte de hende. Det betyder hende med det smukke hår. Hvis de da ikke kaldte hende for Jægertøsen. Men det var kun, når de troede, hun ikke hørte dem. Ja, for hun var jo af jægerfolket. Ildkraft og hans far havde fundet hende grædende inde i en lysning langt inde i skoven. Hun var måske ti vintre gammel. Hun sad på jorden og var i færd med at grave en grav til sin far…

"Gribende fortælleteater, hvor vi møder en stemme fra stenalderen, som fortæller sin dramatiske historie. Om at være en tålt fremmed. Om at lytte til forfædrenes stemmer i ens drømme. Om at takke guderne for alt dét, som er, og alt dét, vi har. Om kærlighedens hårfagre magi…”

Forår 2015: Du fagre ny verden – Hvad skal jeg med demokratiet?

Den 5. juni 1915 fik Danmark en ny grundlov, der udvidede demokratiet til at omfatte kvinder og tjenestefolk. Befolkningsgrupper der indtil da havde været udelukket fra al politisk indflydelse.

100 år senere i april 2015 inviterede Nationalmuseet danske gymnasieelever til at deltage i en undervisningsevent, hvor demokratiet var i fokus. Gennem foredrag og omvisninger i udstillingen Danmarkshistorier fik eleverne kendskab til den historiske udvikling fra enevælde til demokrati. Det kendskab blev bl.a. omsat til videoproduktioner og et stort fællesværk.

Et vigtigt tema i undervisningsforløbet var at få eleverne til at tænke over og diskutere, hvordan demokratiet er i konstant forandring. Fra den første grundlov i 1849, hvor indflydelse var begrænset til de rigeste ca. 14 % af befolkningen, over 1915 hvor kvinder og tjenestefolk fik stemmeret og til i dag, hvor man diskuterer om stemmeretten skal sænkes til 16 år. I en paneldebat mellem kendte danske politikere og eksperter diskuteredes netop dette spørgsmål, hvor eleverne også selv havde mulighed for at komme til orde. Det samme som var formålet, da eleverne deltog i en skriveworkshop med forfatterne Line Knutzon og Mette Moestrup, hvor de hver især skulle give deres stemme til kende i et stort fællesværk.

Værket En stemme & At stemme er nu udstillet på museet på 2. sal og kan ses til og med grundlovsdagen den 5. juni.

Efterårets undervisningsevent: "De Dødes Dag" (2014)

I uge 44 fuldførte vi en undervisningsevent med fokus på De Dødes Dag, som er en mexicansk højtid, for ungdomsuddannelserne.

I eventen sammenstillede vi de danske forestillinger om døden med de mexicanske, og arrangerede forskeroplæg, workshop og undervisningsforløb i udstillingerne. 

Eventen henvendte sig især til fagene spansk, religion, historie, Almen Studieforberedelse (AT) samt Kultur- og samfundsfaggruppen.

Hent eventplakaten her (pdf)

Del denne side