Litteratur om Frøslevlejren

Bøger

Henrik Skov Kristensen: En station på vej til helvede. Harreslev banegård og deportationen af danske fanger fra Frøslev til tyske koncentrationslejre. Flensborg/Aabenraa 2002.

Jørgen Mågård (red.): Fanger i Frøslevlejren 1944-45. Hernov 1988 (1. udg. 1974)

Hæfte

Jørgen Mågård: Frøslevlejren. Frøslevlejrens Museum 2000. (også på tysk/engelsk)

Fangeerindringer (i udvalg)

Chr. Algreen-Petersen: Fange i et besat Danmark. Frihedsmuseets Venners Forlag 2003.

Arne Bennike: Gnisten på Eventyr. Fra Kreta til Frøslev. København 1945.

Kjeld Feilberg: Illegale Fotos fra Horserød og Frøslev. Købenavn 1945.

Kjeld Feilberg: Flygtet, fanget og fængslet. Frihedsmuseets Venners Forlag 2001.

Carl Edvard Larsen: Barakformand i H13. Tarm 1967.

Per Mortensen: Himmelfartskommando. Nexø Forlag 1995.

Jørgen Pedersen: En illegal dagbog. Historisk Selskab i Hjemmeværnsregion 3 1990.

Iven Reventlow: Arresteret af Gestapo. Forlaget Politiske Studier 2002.

Gerda Ploug Sarp: Kvinder i Bur. København 1945.

Folmer Schiøtt: Fange i Frøslev. Odense 1945.

Tidsskriftsartikler

Henrik Skov Kristensen: ”Fangeselvstyret i Frøslevlejren” i Siden Saxo nr. 3 1994, s. 39.51.

Henrik Skov Kristensen: ”Frøslevlejren – museum eller feriehotel?” i Fortid og Nutid  nr. 4 1994, s. 377-385.

Henrik Skov Kristensen: ”Das Fröslee-Lager” i Grenzfriedenshefte  Heft 3 1994, s. 194-205.

Henrik Skov Kristensen: ”Frøslevlejren – fangelejr, museum og aktivitetscenter – eller grænsen der blev overskredet” i Dansk Tidsskrift for Museumsformidling nr. 15 1995, s. 39-46.

Henrik Skov Kristensen og Matthias Schartl: ”Harrislee – eine Station auf dem Weg in die Hölle“ i Grenzfriedenshefte Heft 3 1995, s. 143-180.

Henrik Skov Kristensen: „Das Schicksal der dänischen Grenzgendarmen“ i Detlef Garbe og Harriet Scharnberg (red.) Häftlinge im KZ Neuengamme. Verfolgungserfahrungen, Häftlingssolidarität und Nationale Bindung. Hamburg 1999, s. 93-106.

Henrik Skov Kristensen: ”Fra Frøslevlejr til Faarhuslejr. Brud og kontinuitet i en lejrverden” i Johnny Laursen et al. (red.) I Tradition og kaos. Festskrift til Henning Poulsen. Aarhus Universitetsforlag 2000, s. 203-237.

Henrik Skov Kristensen: ”Das Schicksal der dänischen Grenzgendarmen in deutschen Konzentrationslagern 1944-45“ i Grenzfriedenshefte Heft 1 März 2001, s. 35-49.

Henrik Skov Kristensen: „Vom Fröslee-Lager zum Faarhus-Lager” i Robert Bohn/Uwe Danker/Jørgen Kühl (Hg.) Zwischen Hoffnung, Anpassung und Bedrängnis. Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzraum in der NS-Zeit. Bielefeld 201, s. 147-162.

Henrik Skov Kristensen: ”Fra Frøslevlejr til Faarhuslejr” i Robert Bohn, Uwe Danker og Jørgen Kühl (red.) Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1933-45. Aabenraa 2001, s. 181-196.

Henrik Skov Kristensen: ”Frøslevlejen – fangelejr, museum mindesmærke, efterskole og Foreningen af Danske Eksportvognmænd” i Sønderjysk Almanak 2002, s. 106-116.

Henrik Skov Kristensen: ”Fra Fangelejr til museum og national mindepark. Træk af Frøslevlejrens kulturhistorie 1944-2001” i Sønderjyske Museer 2001, s. 81-101.

Henrik Lundbak: ”Frøslevlejrens bygningshistorie 1944-45” i Nordslesvigske Museer 1989, s. 27-46.

Del denne side