Frøslevlejrens Museums historie

Tanken om et Frøslevlejrens Museum blev født i 1963 og konkretiseret i 1965 ved et stævne for tidligere Frøslevfanger. Et antal arbejdsgrupper, som skulle virke for tanken og bearbejde de relevante myndigheder, blev nedsat. Og i 1969 kunne man ved en større højtidelighed i Frøslevlejren (Padborglejren) overdrage lejrens hovedvagttårn og en tidligere fangebarak til den danske stat, som påtog sig driften af det nyetablerede Frøslevlejrens Museum via Nationalmuseet. I de følgende år konsoliderede Frøslevlejrens Museum sig med fine besøgstal, ca. 40-50000 gæster om året.


I 1989 skete der en omorganisering af museet, som nu også kom til at omfatte et Dansk Røde Kors Museum. En udstilling om Dansk Røde Kors blev etableret i en renoveret fangebarak.

Den nye museumskonstellation kom til at hedde Museet for Frøslevlejren og Dansk Røde Kors Museum. Museumskonstellationen blev drevet som en selvejende institution, og Nationalmuseet indgik en samarbejdsaftale om driften med Den Selvejende Institution Frøslevlejren (Sønderjyllands Amt og Bov Kommune) og Dansk Røde Kors. Dette gav økonomisk grundlag for bl.a. at ansætte en fagligt uddannet museumsleder. Tidligere havde Nationalmuseet via Frihedsmuseet i København udøvet det faglige tilsyn.

I 1998 ophørte samarbejdet med Dansk Røde Kors, og Røde Kors museet blev nedlagt. Frøslevlejrens Museum blev nu igen drevet alene, og stadig ejedes museets to originale udstillingsbygninger samt de udstillede museumsgenstande af Nationalmuseet. Lederen af Frøslevlejrens Museum blev ansat ved Nationalmuseet, som sammen med Sønderjyllands Amt og Bov Kommune sikrede det økonomiske grundlag for museets drift.

Amt og kommune blev nu selvstændige driftspartnere og ikke som frem til 1998 repræsenteret i museets bestyrelse gennem Den Selvejende Institution Frøslevlejren.

I forbindelse med ikrafttrædelsen af strukturreformen er Frøslevlejrens Museum pr. 1. januar 2007 blevet sammenlagt med Nationalmuseet og har fået status som en selvstændig enhed.
Den Selvejende Institution Frøslevlejren, som efter strukturreformen drives af Aabenraa kommune, spiller stadig en altafgørende rolle mht. administrationen af selve lejrarealet, de øvrige bygninger og aktiviteterne i dem. I disse forhold har Frøslevlejrens Museum og Nationalmuseet ingen formelle beføjelser.

Del denne side