Ungdomsuddannelserne og sprogskoler

Frilandsmuseets undervisning dækker emner som måltider og fødevarer, industrialisering og mellemkrigstid, landboreformer og landbosamfund, forbrug og samfund.

Vi bygger undervisningen på mikro- og hverdagshistorie, nuancerer det typiske eller stereotype, og bruger aktivt omgivelser, genstande og kilder i undervisningen.

Hvis ikke et af vore færdige tilbud svarer til din undervisning eller dine forløb, tilpasses vores udbud af rundvisninger og temaer nemt. Kontakt Inge-Mette Petersen på uvfri@natmus.dk for nærmere oplysninger.

For voksengrupper og sprogskoler tilpasser vi gerne rundvisninger og temaer efter ønske og målgruppens behov. Kontakt Inge-Mette Petersen på uvfri@natmus.dk for nærmere oplysninger. 

Rundvisninger - temaer tilrettet din læreplan

På Frilandsmuseets rundvisninger dykker vi ned i forskellige aspekter af danskernes dagligliv. Rundvisningerne sætter elevernes viden i konkrete rammer og historisk perspektiv. Vi bruger aktivt gårde og huse, genstande og billeder til at formidle temaer og pointer.

Pris:500 kr.

Varighed: 1½ time. Tirsdag - torsdag kl. 10, 11.30 eller 13

1. maj til 28. juni og 12. august til 11. oktober 2019

Nedenfor ser du nogle eksempler på temaer og rundvisninger, udvalgt til ungdomsuddannelserne.

Landboreformerne i slutningen af 1700-tallet var en stor og kompleks lovpakke til effektivisering og modernisering af det danske landbrug og godssystemet. 

Udflytning og jordreformer bød enten på store muligheder for en driftig bonde - eller på ny usikkerhed uden for de gamle landsbyers trygge rammer.

For landsbyernes svageste, de fattige og jordløse, forringede lovene på mange måder hverdagen.

På rundvisningen gennemgår vi statens rolle i omlægningerne og alle de praktisk konsekvenser, de fik for den enkelte bonde. Vi taler også om reformernes store sociale følgevirkninger. 

Stationsbyen er et lille bymiljø fra årene 1880 - 1950. Rundvisningen tager udgangspunkt i 1930erne med krisetider og krigsrygter. Mens hverdagen udenom blev mere og mere industrialiseret og moderne.

Vi besøger den veludstyrede brugsforening med datidens nye forbrugsgoder, tømmervirksomheden, hvor familie og ansatte deltes om den trange plads og slutter i smedeværkstedet, hvor en ung, talentfuld maskinbygger hjalp de lokale kunder med at industrialisere det danske landbrug.

Fattig og nødstedt var man, hvis man boede på Greve Hospital, Frilandsmuseets fattighus fra 1700-tallet.

Her formidler vi livet for samfundets allersvageste gennem tiderne. Husets indretning afspejler fattigforsorgen gennem 300 år med nedslag i 1700, 1800 og 1900-tallet. Den sidste beboer forlod huset i slutningen af 1970erne. 

Vi formidler beboernes dagligliv, og de normer og love, som ændrede sig gennem tiderne. Historien viser, hvordan landbosamfundet fik løst de sociale problemer gennem en blanding af tvang, tugt og privat godgørenhed. 

Del denne side