Undervisning

Hensigten med Håndværk i Folkeskolen er at udvikle et modelkataloger med koncepter, der kan bruges af alle museer og folkeskoler i deres undervisning på 6. klassetrin.

Du kan her læse mere om de forskellige forsøg vi har afprøvet. Tanken er så at man kan plukke fra kataloget og udtage de elementer, der er mest relevant på enten dit museum og eller i din skole.

Holbæk Kommune

På oldefars tid
Håndværk i Folkeskolen har udviklet et oplevelses- og læringskoncept i samarbejde med EUC Nordvestsjælland og lærergrupper fra Kildedamsskolen og Katrinedalskolen i Holbæk, hvor elever løste håndværksopgaver i samarbejde med faglærere fra EUC Nordvestsjælland, håndværkere og formidlere fra Andelslandsbyen Nyvang og deres lærer fra faget Håndværk og Design.

Titlen ’På Oldefars’ tid rummer en fortælleverden, der kan udfoldes i læringsmålene for Håndværk og Design og på en række af de fælles mål for folkeskolen 6. klassetrin. Indholdet kobler elevernes opmærksomhed fra fortælling til nutidens håndværk og forståelse for de mange muligheder og uddannelser i håndværksfagene, som findes i dag.

Du kan hente hele undervisningsforløbet her, inkl. lærervejledning og aktivitetskort. De faglige mål kan du hente her.

Frilandsmuseets pilotprojekter

Skolebørn i håndværkerlære på Frilandsmuseet pilot 1
Uge 37 i september 2016 blev noget helt særligt for både Frilandsmuseet og 6.U fra Øster Farimagsgade skole. Folkeskoleklassen fra Østerbro fik nemlig helt enestående lov at komme med Frilandsmuseets håndværkere på arbejde i uge. Klassen der består af 28 børn blev ugen igennem delt op i små hold på syv, og kom gruppevis i lære som henholdsvis murer, tømrer, maler og tækker. Ingen af børnene havde nogen sinde før prøvet at pudse en mur op, bære mørtelspande, binde et neg eller anvende de mange specialiserede redskaber, som håndværkere bruger til dagligt. Men det ville de rigtig gerne. Hver eftermiddag kl. 14 når skole/arbejdsdagen var omme, evaluerede klassen med lærerne, hvad børnene egentligt havde lavet og hvad de havde lært.  Og det var slet ikke så lidt. Udover en masse nye fagtermer, sammenhænge mellem materialer og forarbejdning, så lærte mange af børnene hvor tilfredsstillende, de fandt det, at arbejde med deres hænder og kunne røre ved det, de arbejdede med.

2017
Beskrivelse af pilot 2, grundmodel Frilandsmuseet

Tidsforbrug: 2 skoledage

Normering: 2 håndværkere og 1 skolelærer pr. håndværksfag (tre moduler = 6 håndværkere 3 skolelærere)

Der deles i grupper på ca. 12 elever. Alle starter med fælles introduktion (ca. 45 min.) om håndværkets og materialernes kulturhistoriske fortælling. Følgende temaer berøres.

Fælles introduktion (kulturhistorisk kontekst i børnehøjde):

Det stedsspecifikke byggeri (man bygger/arbejder på stedets præmisser og med de lokale materialer)

De forskellige håndværksfag og deres materialer 

Børn som håndværkere (børn deltager i det daglige arbejde og det gælder også i byggeprojekter og vedligehold)

Det bæredygtige byggeri og overlevering af kulturarvens viden til fremtidens håndværkere.

Eleverne deles i grupper, der hver især løser opgaverne fra opgavehæftet. Opgaverne går ud på at identificere de forskellige materialer i det byggede miljø. 

Der afsluttes med en fælles samtale om opgaverne, hvor materialerne kobles til de relevante håndværksfag.

Bornholm

Skoleelever møder håndværk og håndværkere på Bornholms Museum

Der er i disse år øget fokus på håndværksfag. På skoleområdet arbejder man på at få flere elever sporet ind på uddannelse og arbejde indenfor håndværk.

Bornholms Museum tester i 2018 forår og efterår mulighederne for at tilbyde Bornholms skoler undervisning i håndværksfag. Der er tale om et pilotprojekt under Realdania i samarbejde med Nationalmuseet. Projektet sigter både på at præsentere eleverne for konkrete håndværksopgaver, materialekundskab, de respektive håndværksfag samt synliggøre arbejdet med disse på museerne. Et ønske er på sigt også at integrere håndværksfirmaer i projektet/undervisningen. Man har udvalgt 6. klasse som fokusklassetrin.

Pottemager/keramiker, tømrer, murer og arbejde indenfor haven/landskabsområdet er blevet valg ud på Bornholms Museum, da disse repræsenterer både fagområder på Museet samt lokale traditioner.

6. C på Søndermarkskolen stillede juni 2018 op som ”prøvekaniner” for projektdelen på Bornholms Museum. Første dag blev eleverne fordelt på Hjorths Fabrik og Erichsens Gård. I små grupper arbejdede de tæt sammen med museets håndværkere/fagmedarbejdere og var med til konkrete arbejdsopgaver.

På Hjorths Fabrik prøvede de kræfter med sider af pottemager/keramiker håndværket. De arbejdede med leret på drejeskiven, i støbeforme, afpudsning/finpudsning samt dekoration. På den måde fik de kendskab til leret muligheder og begrænsninger samt design overvejelser. En anden del af klassen arbejde på Erichsens Gård med maler-, murer- og gartneropgaver. Eleverne kalkede en del af husets ydremurer, de understrøj med mørtel Erichsens Gårds tag og havens mange hække og buske blev klippet/beskåret.

Dagen efter gik turen til Melstedgård, gaarden Madkulturhus. Her prøvede eleverne kræfter med håndværk primært omkring træ samt gartner opgaver i haven og gårdens andre udearealer. Igen blev de inddelt i mindre grupper, så alle kom i arbejde og ikke mindst tæt på håndværkeren og hans ekspertise. Eleverne ar med til at sætte indhegning op oppe på markerne, de lavede pilehegn, de ordnede gangarealer mm. i haven. De fik desuden også færdiggjort kopier af gamle trætrillebører, som skal bruges i det daglige arbejde på Melstedgård. 

Efter de to dage blev der evalueret med eleverne og håndværkerne. Der var stor tilfredshed blandt eleverne: ”jeg vidste ikke at der var så meget forskelligt håndværk”, ”før kendte jeg kun til elektrikere, nu ved jeg der er flere slags håndværkere”, ”det er en af de dage, hvor man glemmer tiden”, ”det er hårdt”, ”det er lidt vanskeligt, men når man bare prøver går det fint”. Var nogle af de kommentarer, der kom fra eleverne. Fra håndværkerne side lød der ros til eleverne, som alle var interesseret, arbejde godt og fik udført arbejdet, der var planlagt. 

Den tætte kontakt til håndværkerne er helt sikkert et meget stort plus i projektet. Netop den tætte personlige kontakt/oplevelse skraber et godt fundament for læring og måske også for et senere valg af håndværkserhverv. 

Nu evalueres der på projektet. Erfaringerne fra disse prøvedage skal omsættes til nye forløb i efteråret 2018. Herefter skal der ses på, hvad der er realistisk i forhold til faste håndværksforløb i skolernes og museets hverdag.

Hjerl Hede

Projektet på Hjerl Hede i juni 2018 blev afviklet på Frilandsmuseet i Lyngby i samarbejde med Nikolaj Kirk fra Hjerl Hede.


Idé og mål

Målet er at skabe mulighed for: 

at børnene med hænder og hoved får afprøvet håndværksmæssige metoder, der udspringer fra det traditionelle bygningshåndværk, vejledt af håndværkere.

at skolebørnene kan arbejde i det fri og med hænder og værktøj bearbejde naturmaterialer til anvendelige byggematerialer

Skoleklassen anvender og forholder sig til naturens materialer og deres anvendelighed. 

Der arbejdes overordnet ud fra spørgsmålene

Hvordan kan håndværk og materialer anvendes i konstruktionen af ”ly og læ”.

Hvad er materialernes muligheder og begrænsninger 

Børnene fremstiller under vejledning en utraditionel og kreativ, legende og ”organisk” bygningskonstruktion. Et ”ly og læ”, der senere kan indgå og fungere på opholdspladsen kaldet ”Barsøpladsen”, som en del af Frilandsmuseets nye legelandskab.

Del denne side