Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Undervisning

Hensigten med Håndværk i Folkeskolen er at udvikle et modelkataloger med koncepter, der kan bruges af alle museer og folkeskoler i deres undervisning på 6. klassetrin.

Du kan her læse mere om de forskellige forsøg vi har afprøvet. Tanken er så at man kan plukke fra kataloget og udtage de elementer, der er mest relevant på enten dit museum og eller i din skole.

Holbæk Kommune

Undervisning
Foto: Laura Bekking

På oldefars tid

Håndværk i Folkeskolen har udviklet et oplevelses- og læringskoncept i samarbejde med EUC Nordvestsjælland og lærergrupper fra Kildedamsskolen og Katrinedalskolen i Holbæk, hvor elever løste håndværksopgaver i samarbejde med faglærere fra EUC Nordvestsjælland, håndværkere og formidlere fra Andelslandsbyen Nyvang og deres lærer fra faget Håndværk og Design.

Titlen ’På Oldefars’ tid rummer en fortælleverden, der kan udfoldes i læringsmålene for Håndværk og Design og på en række af de fælles mål for folkeskolen 6. klassetrin.

Du kan hente hele undervisningsforløbet her, inkl. lærervejledning og aktivitetskort. De faglige mål kan hentes her.

Frilandsmuseet

Undervisning
Foto: Laura Bekking

Skolebørn i håndværkerlære på Frilandsmuseet

Uge 37 blev noget helt særligt for både Frilandsmuseet og 6.U fra Øster Farimagsgade skole. Folkeskoleklassen fra Østerbro fik nemlig helt enestående lov at komme med Frilandsmuseets håndværkere på arbejde i en hel uge. Klassen, der består af 28 børn, blev ugen igennem delt op i små hold på syv, og kom gruppevis i lære som henholdsvis murer, tømrer, maler og tækker. Ingen af børnene havde nogen sinde før prøvet at pudse en mur op, bære mørtelspande, binde et neg eller anvende de mange specialiserede redskaber, som håndværkere bruger til dagligt. Men det ville de rigtig gerne. Hver eftermiddag kl. 14 når skole/arbejdsdagen var omme, evaluerede klassen med lærerne, hvad børnene egentligt havde lavet og hvad de havde lært.  Og det var slet ikke så lidt. Ud over en masse nye fagtermer, sammenhænge mellem materialer og forarbejdning, så lærte mange af børnene hvor tilfredsstillende, de fandt det, at arbejde med deres hænder og kunne røre ved det, de arbejdede med.

Undervisning
Foto: Brittany Overgaard

Frilandsmuseets byggelegeplads

Tidsforbrug: 2 skoledage
Normering: 3 håndværkere og 2 skolelærer  
Der deles i 3 grupper på ca. 8 elever. Alle starter med fælles introduktion (ca. 60 min.) om håndværkets og materialernes kulturhistoriske fortælling. Følgende temaer berøres.

Fælles introduktion (kulturhistorisk kontekst i børnehøjde):

 • Det stedsspecifikke byggeri (man bygger/arbejder på stedets præmisser og med de lokale materialer)

 • De forskellige håndværksfag og deres materialer

 • Børn som håndværkere (børn deltager i det daglige arbejde og det gælder også i byggeprojekter og vedligehold)

 • Det bæredygtige byggeri og overlevering af kulturarvens viden til fremtidens håndværkere.

Eleverne deles i grupper, der hver især identificere de forskellige materialer i det byggede miljø. Der afsluttes med en fælles samtale om opgaverne, hvor materialerne kobles til de relevante håndværksfag.

Undervisning
Foto: Brittany Overgaard

Valgfag

Igennem hele efteråret 2019 har Kongevejens Skole, som er nabo til Frilandsmuseet lagt al undervisning i 7. klasses valgfag i håndværk og design på museet. Sammen med klassens lærere og håndværkere fra Frilandsmuseet bygger eleverne et legehus på museets byggelegeplads. Eleverne får afprøvet forskellige traditionelle håndværksmetoder og sammen med museets murer laver de fx deres egne lersten, som skal bruges, når de laver bindingsværk på huset. Der skal arbejdes sammen, når eleverne står på stilladset og lægger tag i klink på huset og der er masser af anvendt matematik, når eleverne opmåler og laver nye karme til gamle vinduesrammer, som de også er med til at renovere, sammen med museets maler.

Du kan hente vejledning til undervisningsforløbet HER

Museum Sønderjylland

Forløbet ”Håndværk i Folkeskolen” var et forløb på to dage med en 6. klasse på Kliplev Skole.

Udover en formidler fra Museums Sønderjylland deltog Thor Grabow fra virksomheden Linolie & Pigement.

Eleverne lærte om maling og hvordan man laver maling. Eleverne besøgte en malerfabrik, hvor de lavede deres egen maling. Efterfølgende malede eleverne et legehus på deres skole med den maling de selv havde fremstillet.

Undervisning

Kystliv Holbæk

Undervisning

Bygning af en Strandhusepram
Undervisningsforløbet foregår på Kystliv Holbæk med 6.-klasser fra skoler i Holbæk Kommune.

Her er den lokale, traditionelle fjordfiskerkultur fra begyndelsen af 1900-tallet i centrum for alle aktiviteter på de maritime værksteder som bådebyggeriet, sejlloftet, rebslåeriet og stejlepladsen hvor garn, udstyr ogfangst håndteres.

Selve kystlivscenteret, som dette forgår i, indeholder tillige en udstilling fra Museum Vestsjælland om kystlivet, fiskerierne og livet ved fjorden i første halvdel af 1900-tallet. Denne udstilling danner en slags “bagtæppe” eller “ramme" for de håndværksmæssige aktiviteter, der foregår på værkstederne, på fjorden og i skoven.

Faglige mål
Eleverne skal få en forståelse af materialekvalitet fra skov til færdigt produkt (her i form af en båd). Samtidig skal elevens opnå basale færdigheder i håndtering af enkelte typer håndværktøj, som høvl, sav, hammer, stemmejern og økse.

Det er ligeledes et mål, at dette konkrete projekt, skal bruges som en start for at prøve denne type undervisning af og som en slags “teaser” til andre håndværk- og designlærere for at inspirere dem til at udvikle videre på idéerne sammen med os.
Og ikke mindst er målet, at give eleverne en interesse for håndværk generelt og dermed motivere flere elever til at vælge håndværk som deres fremtidige levevej.

Organisering

Hver klasse har haft to - tre dage på værkstederne i skoven og på fjorden. Der har været to undervisere tilknyttet i tillæg til klassens egen lærer og hver klasse har været delt op i to hold, når de har været på værkstedet og 4 hold, når de skulle finde egnede træer til at fælde i skoven.

Bornholm

Undervisning
Foto: Bornholms Museum

Skoleelever møder håndværk og håndværkere på Bornholms Museum

Der er i disse år øget fokus på håndværksfag. På skoleområdet arbejder man på at få flere elever sporet ind på uddannelse og arbejde indenfor håndværk.

Pottemager/keramiker, tømrer, murer og arbejde indenfor haven/landskabsområdet er blevet valg ud på Bornholms Museum, da disse repræsenterer både fagområder på Museet samt lokale traditioner.

6. C på Søndermarkskolen stillede juni 2018 op som ”prøvekaniner” for projektdelen på Bornholms Museum. Første dag blev eleverne fordelt på Hjorths Fabrik og Erichsens Gård. I små grupper arbejdede de tæt sammen med museets håndværkere/fagmedarbejdere og var med til konkrete arbejdsopgaver.

På Hjorths Fabrik prøvede de kræfter med sider af pottemager/keramiker håndværket. De arbejdede med leret på drejeskiven, i støbeforme, afpudsning/finpudsning samt dekoration. På den måde fik de kendskab til leret muligheder og begrænsninger samt design overvejelser. En anden del af klassen arbejde på Erichsens Gård med maler-, murer- og gartneropgaver. Eleverne kalkede en del af husets ydremurer, de understrøj med mørtel Erichsens Gårds tag og havens mange hække og buske blev klippet/beskåret.

Undervisning
Foto: Bornholms Museum

Dagen efter gik turen til Melstedgård, gaarden Madkulturhus. Her prøvede eleverne kræfter med håndværk primært omkring træ samt gartner opgaver i haven og gårdens andre udearealer. Igen blev de inddelt i mindre grupper, så alle kom i arbejde og ikke mindst tæt på håndværkeren og hans ekspertise. Eleverne ar med til at sætte indhegning op oppe på markerne, de lavede pilehegn, de ordnede gangarealer mm. i haven. De fik desuden også færdiggjort kopier af gamle trætrillebører, som skal bruges i det daglige arbejde på Melstedgård.

 

Hjerl Hede

Undervisning

Dette projektforløb, foregår både på Hjerl Hede og Naur-Sir Skole og Børnehus. Det har været en vekselvirkning mellem kulturhistoriske besøg på Hjerl Hede og besøg fra Hjerl Hede på Naur-Sir Skole og Børnehus. Hvor fokus er på forståelse af håndens arbejde i en kulturhistorisk ramme.

Faglige mål
Eleverne skal introduceres til den danske byggeskik og deraf inspireres til at udvikle deres egen hytte som de selv skal bygge. Dermed får eleverne mulighed for at prøve kræfter med værktøj og teknikker, der knytter sig til murerfaget, tømrerfaget og etableringsfasen. Derudover fik eleverne kundskab tilknyttet traditionelle byggematerialer og historiske byggemetoder.

Eleverne skal gennem ugen, udvikle deres håndværksmæssige kompetencer via forskellige værksteder. Disse værksteder skal udover at udvikle elevernes håndværksmæssige kompetencer, også vise dem, at deres faglige viden, fra deres almene skolefag, kan kobles til håndværk.

Gennem arbejde med naturmaterialer udvikles elevernes kendskab til egenproduktionen med de resurser, der fines i deres nærområde. Denne viden er med til at gøre dem bevidste om. Dette kan være medvirkende til en forståelses fra eleverne, omkring hvorledes vi som mennesker kan bidrage til at reducerer tidens materialistiske forbrug.

Målet er samtidig at inspirere lærerne til at søge viden blandt et museums netværk og bruge andre teknikker i undervisningen hjemme på skolen samt at opdage muligheder på et kulturhistorisk museum.

Undervisning
Foto: Laura Bekking

Organisering
Vekselvirkningen mellem Hjerl Hede og Naur-Sir Skole og Børnehus blev et spændende relationsopbyggende og lærende forløb. Forløbet strakte sig over flere samlinger.

1. 4-6 klasserne var på besøg på Hjerl Hede en dag (ca. 4 timer). Der var en håndværker tilstede ud over klassen egne lærere.
På museet var der rundvisning med fokus på husenes opbygning og byggematerialer. Derudover var der undervisning til fremstilling af to slået simer af bast, uld-kardning og spinning af garn med ten.

2. Håndværkere fra Hjerl Hede var på besøg på skolen.
Her benyttede håndværkerne sig af et udeområde, hvor der var bordbænke og et halvtag. Der var fokus på snitteri, fletværk og fremstilling af simer.

3. Håndværkere fra Hjerl Hede var på besøg på skolen.
Her benyttede håndværkere sig af udeområdet samt sløjdlokalet. Der blev fremstillet trænagler og tapsamlinger.

4. Emneuge

Find undervisningsbeskrivelsen HER

Flynderupgård Helsingør Kommune

Børstenbinderi på Flynderupgård
Dette er et undervisningsforløb, der foregår på det lokale landbrugsmuseum Flynderupgård. Her er et gammel håndværk – børstenbinderi – udgangspunkt for et værkstedsbesøg for kommunens 6. klasser. Eleverne introduceres til, hvordan man producerer en børste efter gamle teknikker og med bæredygtige materialer. De får en rundvisning på selve gården, hvor de klapper gårdens dyr og hører om landbrugslivet anno 1920. Her bliver børstenbinderi sat ind i en kulturhistorisk ramme.

Faglige mål
Eleverne skal have mulighed for at prøve kræfter med teknikker og værktøj, der er knyttet til både de hårde materialer – træ og metaltråd - og de bløde materialer – heste- og svinebørster. De skal også kunne sætte håndværket ind i en kulturhistorisk sammenhæng (materiel kultur). Målet er samtidig at inspirere lærerene til at bruge andre teknikker i undervisningen hjemme på skolen, og til at opdage muligheder på et kulturhistorik museum.

Målgruppe

 • Alle kommunens 6. klasser – 21 klasser deltog.

 • Håndværk- og designlærere

Organisering

Hver klasse har haft en dag i værkstedet på museet (ca. 4 timer). Der har været en håndværker og en hjælper tilstede ud over klassen egne lærere. Værkstedet er indrettet i en lade på museet. Værkstedet er organiseret i flere stationer, så det er overskueligt for elever at komme til, og at de ikke skal vente så længe.

Dagsforløb

 • Introduktion til materialer, værktøj, maskiner, sikkerhed i værkstedet, ”arbejdsånd” og til håndværket børstenbinderi

 • Arbejde i værksted

 • Rundvisning på gården

 • Frokost

 • Afsluttende finish på egen børste.

Der er mulighed for at efterbearbejde eller udvide forløbet med en designproces på egen skole.

Kompetenceudvikling
I forbindelse med projektet har der været afholdt en faglig eftermiddag, hvor håndværket blev afprøvet. Her har andre faglærere også været inviteret med.

En vejledning til børstenbinding kan hentes her.

Undervisning
Foto: Sandra Odgaard – Thinkalike

Kontakt

Håndværk i Folkeskolen
Michael Gyldendal
Projektleder
Nationalmuseet, Frilandsmuseet Det Gamle Danmark
michael.gyldendal@natmus.dk
+45 41 20 65 29