Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Frilandsmuseets grundfortælling

Der er lidt friere på Frilandsmuseet

”Usnobbet” er et mere folkeligt udtryk for ”folkelig”. Og det er det, vi kan på Frilandsmuseet.
Vi kan tage bonderøven på det fisefornemme.
Vi kan formidle højt specialiseret akademisk viden så håndgribeligt, at man kan røre, lugte og smage den. Bogstaveligt talt.
Vi kan fortælle Danmarks historie med en kokasse og et stykke bindingsværk.
Vi kan forundre og fornøje med et landskab af forskning til fri udforskning.

For Frilandsmuseet handler om at forstå med hele kroppen.
Forstå livet før dette. Og derigennem forstå livet nu.
Forstå, at den vindmølle, der i dag producerer strøm en gang malede korn.
Forstå, at landbrug betyder at bruge landet.
Forstå, at Danmarks historie er konkret og håndgribelig.
Det er den forståelse, vi serverer på Frilandsmuseet. Og man kan godt få en øl til.

Formål, mening og arbejdsform

Frilandsmuseet Det Gamle Danmark er et kulturhistorisk museum med særlig vægt på perioden ca. 1700-2000.

Frilandsmuseet Det Gamle Danmark formidler folkelig kultur i bred forstand med udgangspunkt i et ruralt og semiurbant miljø (f.eks. landsbyer, stationsbyer og små købstæder) med særligt fokus på bygningskulturen og de miljøer, som omgav denne.

Frilandsmuseet Det Gamle Danmark formidler og bevarer ikke kun selve bygningsmassen, men også de rum imellem husene, som bygningerne skaber, for også disse rum er en del af det samlede kulturmiljø.

Frilandsmuseet Det Gamle Danmark skaber materielt autentiske (dvs. troværdige), men ikke nødvendigvis materielt originale, kulturmiljøer (det er en illusion at tro, at gamle bygninger kan være 100 pct. originale).

Frilandsmuseet Det Gamle Danmark genopfører gamle landbygninger fra hele Danmark, men ikke nødvendigvis på samme måde, som de oprindeligt blev opført, for husene skal kunne anvendes til formidlingsformål. Det vil bl.a. sige, at vi opfører betonfundamenter, installerer kloakker, strøm og endda også IT i bygningerne, således at de bliver brugbare. Blot gøres det på en måde, så det ikke kan ses af publikum. Husene skal være autentiske og formidle et korrekt indtryk af fortidens byggeri.

Frilandsmuseet Det Gamle Danmark formidler på en måde, så kroppen og sanserne er i centrum. Gæsterne skal opleve, føle og prøve tingene selv og ikke nøjes med blot at kigge på. Museet formidler historisk viden på en sanselig måde, som et moderne publikum kan forholde sig til, som de efterspørger og som beriger deres eget liv. De besøgende må gerne tænke selv, men vi hjælper dem på vej med stemningsmættede miljøer og kunstneriske fortolkninger af fortiden, som er funderet i en solid, faglig viden.

Frilandsmuseet Det Gamle Danmark har som sin erklærede målsætning at være et bæredygtigt museum, som demonstrerer for publikum, hvorledes ældre tiders mere bæredygtige metoder med fordel kan anvendes i nutiden.

Frilandsmuseet Det Gamle Danmark rummer en stor, kulturhistorisk samling, der omfatter historiske bygninger med indbo, historiske og autentiske haver med gamle stauder, buske, træer og frugtsorter samt en teknisk samling af rurale transportmidler og arbejdsmaskiner som traktorer, selvbindere, biler, knallerter og cykler samt de maskiner, der findes i museets arbejdende værksteder. Til samlingen hører, foruden et sagligt ordnet genstandsarkiv, også et forskningsarkiv med materiale. der bl.a. omfatter museets gårde, haver og interviews vedr. livet på gårdene. Hertil kommer et velordnet fagligt bibliotek.