Kålgårde

I mere karrige og forblæste egne havde man små nyttehaver eller kålgårde tæt på huset. I Vestjylland og på flere af de danske øer gør blæst og klima det vanskeligt at holde have

De skulle skærmes mod blæst og havgus eller sandflugt. Derfor var de hegnede med tørve- eller græsdiger, eller tætte hegn af pil eller tjørn.

Se museets kålgårde i menuen til venstre

Del denne side