Gårde og huse fra Vestjylland

Gårdene fra Vestjylland er nogle af museets mere beskedne.

De stammer enten fra den umilde og forblæste kyst ved Vesterhavet, eller fra den store, træløse sorte hede.

På heden var jorden sandet og dårlig, og ved Vesterhavet levede bønderne nær klitrækkerne mindst lige så meget af fiskeri som af landbrug.

Undtagelsen er den store gård fra Lønne, som lå på en mildere, engrig egn syd for Ringkøbing Fjord.

Se museets vestjyske gårde i menuen til venstre.

Del denne side