Lader i bulkonstruktion, østlige Sønderjylland

Ved gården fra Barsø ligger to store lader fra Øsby og Grønninghoved og en mindre vedlade til brændsel fra Sode. 

Sammen med Barsøgårdens stuehus og stald danner de et typisk østsønderjysk gårdanlæg.

Laderne fra Øsby og Grønninghoved blev erhvervet i 1912 og 1913 til museet af Bernhard Olsen.

Vedladen kom til i 1930. Anlægget i sin nuværende form blev åbnet i 1976.

Bygningerne

De tre ladebygninger er bygget i bulkonstruktion. Buller er store, vandrette planker, som sættes ovenpå hinanden i lodrette, firkantede stolper. Laderne er fra 1600-årene.

I middelalderen var bulbyggeri almindeligt og udbredt i hele Danmark. I løbet af 15- og 1600-tallet begyndte man at kunne mærke skovhugsten og manglen på træ i Danmark.

Især den danske flåde havde brug for enorme mængder træ til skibsbygningen, og træmanglen lå derfor kongemagten på sinde. Op gennem 1600-årene kom der flere kongelige forbud mod bulkonstruktionen i bondebygninger.

Bindingsværk, som i forhold til bulkonstruktion er træbesparende og billigere, vandt indpas som den overvejende byggemåde på landet i løbet af 1600-tallet i det meste af Danmark og Sydskåne. 

På særligt skovrige egne som det østlige Sønderjylland og i det nordlige Skåne og Halland holdt man fast i bulbyggeriet  meget længere. Trods statslige forbud mod byggemåden, og trods påbud om træbesparende byggerier.

Bønderne i det østlige Sønderjylland var nogle af rigets mere velhavende, og de havde råd til at investere i kostbare byggerier af grundmur og svært tømmer.

Del denne side