FAQ

Hvordan bliver jeg medlem?
Du kan tilmelde dig på Frilandsmuseets Venner. I museets åbningstid kan du desuden få en indmeldelsesblanket i museumsbutikken samt i den nordlige indgang ved Brede. Du får adgang til museet samme dag du melder dig ind.

Hvad koster det at være medlem?
Det koster pr. år:

200 kr. for et enkelt medlem
300 kr. pr. par
1000 kr. for et firma/institution
5000 kr. for et livsvarigt medlemskab

Du modtager hurtigst muligt efter indmeldelse et girokort fra foreningens kasserer. 

Hvad får jeg for mit medlemskab? 
Du kommer gratis ind på Frilandsmuseet og du modtager et medlemsblad ca. tre gange om året. I bladet kan du læse lidt om, hvad der sker og er sket på museet, finde en oversigt over aktiviteter og blive klogere på museets huse og genstande.

Du får rabat i Frilandsmuseets restaurant, butik, café samt på lokaleleje, og du er gæst ved åbning af nye bygninger og andre aktiviteter. Du modtager også bøger udgivet af Frilandsmuseets Venner helt gratis. Du kommer gratis ind på en række europæiske museer.

Ved indmeldelse modtager du Frilandsmuseets skriftlige vejleder: ”Landskab – Bygning - Menneske”. 

Du er med dit medlemskab med til at bevare en vigtig del af vores fælles kulturhistorie.

Jeg ønsker at melde mig ud, hvordan gør jeg det? 
Det letteste er at sende en mail til Venner@natmus.dk eller ringe til museets sekretær på hverdage mellem kl. 10 - 15 på telefon 41 20 64 01. 

Jeg er flyttet, hvor melder jeg adresseændring? 
Det letteste er at sende en mail til Venner@natmus.dk eller ringe til museets sekretær på hverdage mellem kl. 10 - 15 på telefon 41 20 64 01.

Jeg ønsker at ændre mit medlemskab, hvordan gør jeg det? 
Det letteste er at sende en mail til Venner@natmus.dk eller ringe til museets sekretær på hverdage mellem kl. 10 - 15 på telefon 41 20 64 01. 

Mit medlemskort er ikke kommet, hvad gør jeg? 
Det letteste er at sende en mail til Venner@natmus.dk eller ringe til museets sekretær på hverdage mellem kl. 10 - 15 på telefon 41 20 64 01. 

Mit girokort er ikke kommet, hvad gør jeg?
Det letteste er at sende en mail til Venner@natmus.dk eller ringe til museets sekretær på hverdage mellem kl. 10 - 15 på telefon 41 20 64 01. 

Har foreningen en hjemmeside? 
Foreningen har ikke egen hjemmeside, men du kan læse om Frilandsmuseets Venner på Frilandsmuseets hjemmeside.

Del denne side