Vis indtastningsfelt til søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Tidslinje for genopbygningen af Frihedsmuseet

Her på siden får du et overblik over genopbygningen af det nye Frihedsmuseum i Churchillparken i centrum af København. Det gamle Frihedsmuseum blev ødelagt af en påsat brand i 2013. Det nye Frihedsmuseum er færdigbygget og åbner for publikum i maj 2020.

28. april 2013. Brand

28. april 2013. Brand

Natten til den 28. april 2013 brænder Frihedsmuseet ned. Takket være en stor indsats fra Københavns Brandvæsen kommer ingen personer eller genstande til skade. Bygningen bliver dog så medtaget af branden, at den ikke står til at redde. Den 6. januar 2014 bliver nedrivningen af den brandskadede bygning igangsat. Den påsatte brand er stadig uopklaret.

April 2015: Arkitektkonkurrence

April 2015: Arkitektkonkurrence

I april 2015 kommer byggeprojektet i forbindelse med etableringen af et nyt Frihedsmuseum i udbud. Det nye museum skal ligge samme sted på Esplanaden ved Churchillparken i København, hvor det nedbrændte Frihedsmuseum var placeret. Efter en prækvalifikation bliver fem deltagerhold inviteret til at deltage i den endelige arkitektkonkurrence.

Marts 2016: Vinderprojekt

Marts 2016: Vinderprojekt

Arkitektvirksomheden Lundgaard & Tranberg Arkitekter står sammen med EKJ Rådgivende Ingeniører for vinderforslaget. Den overjordiske del af det nye Frihedsmuseum kommer til at bestå af en ellipseformet hovedbygning, der integrerer sig med Churchillparkens vegetation. Udstillingslokalerne og hele historien om den danske frihedskamp udfolder sig i lokaler under jorden.

4. maj 2017: Første spadestik

4. maj 2017: Første spadestik

På mindedagen for Danmarks befrielse den 4. maj 2017 tager kulturministeren, Mette Bock, og formanden for Danske Veteraner 1940-1945, Jens Ege, det første spadestik til det nye Frihedsmuseum. Omkring 100 gæster lægger vejen forbi Churchillparken for at overvære mindehøjtideligheden og det symbolske første spadestik i forbindelse med igangsættelsen af byggearbejdet.

August 2017: Spunsvæg

August 2017: Spunsvæg

I august 2017 bliver spunsvæggen til de fremtidige udstillingslokaler etableret. Spunsvæggen er en permanent spuns, der både under byggefasen og når museet er bygget færdigt indgår som vandtætning af udstillingsområdets bundplade og betonydervægge. I forbindelse med installationen af museets spunsvæg bliver der etableret jordankre 11 meter under jorden, som aflaster vand- og jordtrykket på spunsvæggen.

Forår 2018: Kælderydervægge

Forår 2018: Kælderydervægge

For at de dybere jordlag kan graves bort og bundpladen samt kælderydervæggene efterfølgende kan etableres, skal udgravningen holdes tør. Det gør man ved at etablere en midlertidig grundvandssænkning omkring byggegruben. Når man graver og bygger i et historisk nabolag, er det vigtigt, at man sikrer sig mod skader på de omkringliggende fortidsminder. Derfor er der omfattende kontrol af, at grundvandssænkningen kun sker lokalt omkring byggegruben.

Efterår 2018: Rotunden etableres

Efterår 2018: Rotunden etableres

Den synlige del af Frihedsmuseet i Churchillparken er en 10 meter høj elliptisk formet ankomstbygning – en rotunde – i to etager. Det arkitektoniske koncept for det nye Frihedsmuseum tager udgangspunkt i frihedskampens to verdener. En overjordisk, offentlig tilgængelig verden og en underjordisk rejse ned i alvoren. Den synlige rotunde i Churchillparken byder publikum indenfor og leder dem derefter ned under jorden, hvor historien om alle frihedskampens skjulte aktiviteter udfolder sig.

Vinter 2018: Taget færdiggøres

Vinter 2018: Taget færdiggøres

Frihedsmuseets flade tag bliver grønt og beklædt med mos – et såkaldt sedumtag. Et grønt tag er CO2-neutralt, producerer ilt til byrummet og aflaster områdets kloakker i forbindelse med regnvejr. Bygningens ydervægge bliver beklædt med et espalier, hvor der vokser stedsegrønne klatreplanter. Taget og væggenes grønne profil giver museet et roligt og afdæmpet udseende, der vokser sammen med omgivelserne i Churchillparken.

2019: Nøglerne udleveres

2019: Nøglerne udleveres

Den 27. september 2019 afleverede Slots- og Kulturstyrelsen, sammen med totalrådgiveren og entreprenørerne, byggeriet af Frihedsmuseet til Nationalmuseet. Slots- og kulturstyrelsen har på vegne af Nationalmuseet varetaget bygherrerollen. Nationalmuseet kan efter afleveringen påbegynde arbejdet med den nye udstilling om Danmarks frihedskamp.

2019: Udstillingen klargøres

2019: Udstillingen klargøres

Udstillingen om Danmarks frihedskamp under den tyske besættelse folder sig ud i en underjordisk udstillingshal, der har karakter af en bunker. Det gennemgående tema i udstillingen er, at modstandskampen 1940-45 blev til virkelighed, fordi der under besættelsen var danskere, der valgte at overskride grænser og gå til modstand på trods af de farer, det indebar – og på trods af, at det gik stik imod den danske regerings ønsker.

6. maj 2020: Frihedsmuseet åbner for publikum

6. maj 2020: Frihedsmuseet åbner for publikum

Den 28. april 2013 blev Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-45 ødelagt ved en påsat brand. Syv år senere, den 6. maj 2020, åbner Frihedsmuseet igen på samme sted, hvor det gamle brændte ned. Det nye frihedsmuseum vil fortsat have fokus på frihedskampen, modstandsfolkene og de mange, der i allieret tjeneste bidrog til kampen mod nazismen og kæmpede for Danmarks frihed.

Luk overlayLuk
Del denne side