Det tidligere museum

Den 28. april 2013 brændte Museet for Danmarks Frihedskamp 1940 – 45. Takket være en stor indsats fra Københavns Brandvæsen, lykkedes det at redde museets samlinger og arkiver. Intet gik tabt og intet led uoprettelig skade. Den påsatte brand er stadig uopklaret. Frihedsmuseets bygninger er nu revet ned, men 10 meter murværk er blevet bevaret. Den rummer de mursten, som har indgraveret navne på donatorerne bag Frihedsmuseet.

Der kommer et nyt Frihedsmuseum

Siden Frihedsmuseet brændte, har Nationalmuseet, Kulturministeriet og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme arbejdet på at genrejse Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-45.

Det skal ske på det samme sted, hvor det nu nedbrændte museum stod. En forundersøgelse er gennemført og konkurrencemateriale er udarbejdet. Det nye frihedsmuseum forventes at åbne foråret 2020.

I det omfang vi overhovedet kan, er det alle parters klare hensigt at fremskynde processen mest muligt, så museet kan være klar til indvielse hurtigst muligt.

Hvad indeholder det nye Frihedsmuseum?

Det nye frihedsmuseum vil fortsat have fokus på frihedskampen, modstandsfolkene og de mange, der i allieret tjeneste bidrog til kampen mod nazismen og Danmarks frihed.

For at også de yngre generationer kan forstå vigtigheden af modstandskampen bliver historien bredt ud til også at omfatte tiden umiddelbart op til besættelsen og tiden umiddelbart efter befrielsen.
Skal modstandskampen kunne forstås og dens minde holdes i hævd, skal fortællingen indgå i en ramme og udformes, så den med brug af blandt andet elektroniske virkemidler byder på et andet oplevelsesbillede end det, som det nedbrændte museum kunne levere. Udstillingen skal tage sigte mod nutidens museumsgæster, børn såvel som unge og gamle. Af den sidste gruppe har efterhånden færre og færre selv erindringer om Anden Verdenskrig og modstandskampen.

Som det ser ud nu, bliver det gennemgående tema i kernefortællingen den, at modstandskampen 1940-45 blev til virkelighed, fordi der under besættelsen var danskere, der valgte at overskride grænser og gå til modstand på trods af de farer det indebar, og at modstandsfolkene gik stik imod regeringens ønsker.

Der arbejdes ad flere mulige spor i det kommende frihedsmuseum. De omfatter et biografisk, et kronologisk og et internationalt spor samt markante begivenheder under besættelsen.

Nationalmuseet har lige modtaget en større analyse af de kommende brugeres forventninger.

En arbejdsgruppe er i gang med at vurdere de interessante resultater. Blandt brugerne er der stor interesse i fysiske genstande, vidnesbyrd fra besættelsestiden og mulighed for indlevelse, og der er ingen tvivl om, at historien om modstandskampen og besættelsestiden rummer et meget stort potentiale, som museet forventer i endnu højere grad end nu at kunne udnytte.

Arkiverne er genåbnet

Det er muligt at besøge Frihedsmuseets arkiv, som opbevares  i Tøjhusmuseets administrationsbygning på Slotsholmen.

Del denne side