Peter Carlsen

Ønsket om vækst er en drivkraft for industrialiseringen. Men da vi ikke kan få jordkloden til at vokse, må vi bruge den mere intensivt. Det koster noget, når vækst betyder produktion og forbrug af varer.

På globen i Brede Værk har jeg malet affaldsprodukter, tomme dåser, vinflasker og krøllede kartoner. Efterladenskaberne fra vores forbrug af "underholdningsmad”. Vi keder os og er forvirrede over, at alting er blevet så komplekst og uforståeligt: Vi kan ikke overskue de sammenhænge, vi indgår i. Ofte ved vi ikke, hvordan eller hvorfor de ting, vi omgiver os med, virker. Vi bruger dem bare.

Forbruget er en måde at trøste os selv på. Det er ikke nødvendigt for os at spise mere eller forbruge mere. Men vi har vænnet os til, at det er OKAY at være ”sulten for sjov” eller at shoppe, fordi vi har ”gjort os fortjent til det”.

Kulturen er blevet ”oral”. Vi prøver at få et forhold til verden ved at indtage den og fortære den. Vi køber masseproducerede mærkevarer, som får os til at føle os individuelle og unikke. Men vi forveksler kommercielle signaler med indhold. Alligevel ændrer vi ikke kurs.

Affaldet flyder i kølvandet på vores vestlige måde at leve på. De mange politiske tiltag i retning af det miljøvenlige og bæredygtige virker tit som dråber i havet – de har ingen eller kun ringe effekt. Radikale forandringer kommer formodentlig ikke på tale, før eftervirkningerne for alvor kan mærkes hjemme hos os selv. I Ungarn er 40 kvadratkilometer netop oversvømmet med tungmetalholdigt spildevand, og på Filippinerne fødes kommende generationer med handikap på grund af kviksølvforgiftning fra guldminedrift.

Når samfundet (og det er os) er villige til at sætte liv, miljø og helbred for kommende generationer over styr, er det svært at se, hvad der skal til, før vi er villige til at lægge vores livsstil om.

17. oktober 2010 besøgte billedkunstneren Peter Carlsen Brede Værk og fortalte om sit arbejde med globen.


Billedkunstneren Peter Carlsen, kendt for bl.a. historiemaleriet ”Danmark 2009”, Willy og en række portrætter af danske stereotyper og danske politikere er en af de 14 danske samtidskunstnere, der i foråret 2009 fik til opgave at udsmykke en globus over emnet ”Er industrisamfundet et overstået kapitel”?

Del denne side