Industriens vugge

Få historien om fabrikkerne og de små samfund langs Mølleåen. På Brede Værk blev der produceret korn, krudt, kobber og klæde. Omkring 1900 var klædefabrikken vokset til et lille samfund med boliger, vuggestue, skole, butik og spisehus. Mølleåen blev centrum for udviklingen, da vandkraft var den vigtigste energikilde, og møllerne langs åen udviklede sig da også fra 1600-tallet til regulære industrianlæg.

Vandkraft

Mølleådalen er et af Danmarks ældste industrilandskaber og har derfor fået tilnavnet "Industriens Vugge".

Del denne side