Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Serampores historie

Serampore
Fra Hoogly-floden ses de historiske bygninger fra den danske tid. Foto: Bente Wolff
Serampore
Silkevævere 1839. Foto: John Lee.

En af Danmarks største byer lå engang i Indien. En dansk koloni fra 1755 til 1845. Danskerne kaldte den Frederiksnagore, men den blev bedre kendt under sit indiske navn, Serampore (Srirampur). På stedet, ved Hooghly-floden i Bengalen, lå der ved danskernes ankomst i 1755 flere mindre landsbyer. Men det danske Asiatisk Kompagni fik tilladelse af den lokale fyrste til at anlægge en handelsloge – en lille by, hvor danskerne kunne handle med lokale købmænd og andre europæere.  

Hooghly, som er en biflod til Ganges, var så bred og dyb, at de europæiske handelsskibe kunne sejle på den. Derfor anlagde mange europæiske nationers handelskompagnier loger langs den. Danskerne blev altså naboer til både briter, franskmænd, hollændere og portugisere. Målet for europæerne var at købe varer som silke og bomuld, men også salpeter, som bruges til at fremstille krudt.

Under det danske styre voksede en multikulturel handelsby frem, som endda blev kaldt Indiens smukkeste by. Den danske loge, der var byens administrative centrum, var omgivet af en høj mur. Indenfor lå de officielle bygninger, men også europæernes boliger. På hovedgaden og langs floden skød elegante villaer op, og efterhånden tiltrak byen ikke bare andre europæere, men også indere fra alle lag.   De så mulighederne i Serampores handelsliv og voksende produktion af tekstiler. De mest velhavende indere byggede store villaer og sågar paladser side om side med europæernes huse.

Fra kompagnistyre til kongelig by

Serampore
Blik fra floden, Peter Anker. 1790 Kulturhistorisk Museum Oslo.

Det private aktieselskab Asiatisk Kompagni overlod i 1777 regeringen af Serampore til den danske stat under den enevældige konge. Byen blomstrede op, især under chefen Ole Bies ledelse (1776-1805). Den eksisterende historiske bykerne stammer fra hans tid. Bie døde i Serampore og er begravet på den danske kirkegård. Handelen blomstrede især under de store revolutionskrige i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet: den amerikanske uafhængighedskrig og krigene, som fulgte den franske revolution. Danmark var længe neutral, og dansk territorium var derfor centralt for verdenshandelen – også i Indien. Mange franskmænd og briter nøjedes ikke med at handle med Serampore, men flyttede til byen. Og danske handelsskibe tjente mange penge på at føre engelske formuer hjem fra Indien i ly af det neutrale danske flag, der betød at de ikke blev angrebet af franske skibe. Indtil 1807, hvor Danmark gik ind i krigen.

Britisk besættelse af Serampore og de engelske missionærers indtog

Serampore
J. Hammer Serampore 1810. Museet for Søfart. Foto: Kirsten Jappe.

Fordi Danmark valgte side til fordel for Frankrig, besatte briterne byen i 1808. Det samme skete med de andre danske kolonier i Indien og Vestindien. Briterne blev indtil 1814, hvor krigen sluttede. Den britiske besættelse blev et vendepunkt for handelslivet, der nu ikke længere kunne leve højt på den danske neutralitet. Og Selv efter krigen var verden forandret. Briterne havde sat sig på det meste handel i Indien og pålagde varer store skatter. Den danske handel kom sig aldrig og i 1845 solgte Danmark sine besiddelser i Indien, Serampore og Tranquebar til det engelske Ostindiske Kopmpagni. Korvetten Galathea blev sendt ud for at bistå med den praktiske overdragelse som led i en jordomrejse, hvor videnskabelige undersøgelser og indsamlinger også var en del af formålet. Herfra stammer væsentlige gentande i Nationalmuseets indiske samling.

Serampore under britisk styre

Serampore
Nawaben af Murshidabad modtager en engelsk gentleman.

Efter den britiske overtagelse i 1845 tog industrialiseringen for alvor fart. Mange fabrikker blev grundlagt. Her fremstillede man groft lærred af juteplantens fibre. Jute-produktionen er stadig vigtig i Serampore. Da der blev anlagt en jernbane i 1845 blev byen igen et centrum for handel og industri. Mange menensker flyttede til for at finde arbejde. Og mange kom fra andre indiske områder end Bengalen. I dag er byen en forstad til Kolkata (Calcutta). Byen lever stadig af handel og industri, men er også kendt for sit universitet, Serampore College, der blev grundlagt i den danske periode af engelske missionærer.

 

Serampore
Jutefabrikker findes stadig i Serampore. Foto: Britt Lindemann
Serampore
Serampore er stadig en industriby med store kvarterer med arbejderboliger. Foto: Britt Lindemann