Historisk viden

International ”Tales of Bronze Age Women” Workshop 9.-11. oktober 2017, på Nationalmuseet

Det var en stor fornøjelse for ”Tales of Bronze Age Women” projektet at kunne samle 25 bronzealdereksperter fra hele verden på Nationalmuseet til en intens og meget stimulerende workshop fra d. 9. - 11. oktober, 2017. Workshoppen var fokuseret på kontekstforståelsen og tolkningen af de nye data fra strontiumisotopanalyser og analyser af fossilt DNA, som indikerer en radikalt højere grad af mobilitet (specielt for kvinder) i den europæiske bronzealder, end vi hidtil har troet fandt sted. På workshoppen blev fremført teoretiske forsøg på at karakterisere de forskellige typer af mobilitet, som lader til at have været en vigtig del af periodens sociale dynamik. De eventuelle årsager til den høje mobilitet samt de umiddelbare forskningsspørgsmål blev også bragt frem. Der var bemærkelsesværdige diskussioner, der ikke blot reflekterede over omfanget og rækkevidden af de seneste års forskning, men også fokuserede på de langsigtede fremtidsperspektiver for bronzealderforskningen.

Her, på et tidspunkt hvor der både kommer spændende, nyligt udgravet materiale fra Danmark, og spritnye forskningsresultater fra vores udenlandske kollegaer, er vi på Tales of Bronze Age Women projektet både begejstrede og taknemmelige for en workshop, der bragte livlige og frugtbare diskussioner, og hvor spiren blev lagt til fremtidige forskningssamarbejder, -artikler og konferencesessioner. Vi sender en stor tak til alle deltagere, både for deres oplæg, og for at dele deres tanker med alle.

Dette første møde afstedkom mange nye forskningsspørgsmål, og samtidig er mange nye data på vej. Derfor planlægger vi allerede nu endnu et lignende møde mellem bronzealderens ildsjæle i 2019.

Del denne side