Historisk viden

Forskningsgruppen

Karin Margarita Frei, Forskningsprofessor, Nationalmuseet, Danmark

Samantha Reiter, Post Doc., Nationalmuseet, Danmark

Louise Felding, Ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet og VejleMuseerne, Danmark

Matthew Walsh, Post Doc., Nationalmuseet, Danmark

Henrik R. Brix, Laborant, Nationalmuseet, Danmark

Flemming Kaul, Seniorforsker, Nationalmuseet, Danmark

Ulla Mannering, Seniorforsker, Nationalmuseet, Danmark

Mads K. Holst, Museums Direktør, Moesgård Museum, Danmark

Kristian Kristiansen, Professor, Göteborg Universitet, Sverige

Morten Allentoft, Lektor, Københavns Universitet, Danmark

Robert Frei, Professor, Københavns Universitet, Danmark

Andrew Wilson, Lektor, Bradford University, England

Per Ethelberg, Museumsinspektør, Museum Sønderjylland, Danmark

Jeannette Varberg, Museumsinspektør, Moesgård Museum; Danmark

Del denne side