Historisk viden

Nyheder

Forskningen og dens resultater har interesse for et bredere publikum, og vi sigter på at gøre vores resultater tilgængelige via offentlige og sociale medier. Her kan du følge hvordan vi kombinerer forskellige discipliner med henblik på at kortlægge livshistorier fra fortiden.

Nyt fra projektet

International Workshop: Kunsthistorie, Ritualer og Bronzealder

8.-9. oktober på Nationalmuseet

Denne tværfaglige workshop, organiseret af professor Karin M. Frei, undersøgte mønstre i sammenhængen mellem mennesker, objekter og ideer. Emnerne strakte sig fra materialiteten af ’objekter i bevægelse’ til minoisk arkitektur; fra differentiering mellem kunst og ritual til undersøgelser af Renæssancens tekstiler. Diskussionerne var især fokuseret på intentionerne og betydningen af forhistoriens kunst og menneskers tilvirkning af artefakter i forhistorien. Dette var ikke kun relateret til produktion og ’dekoration’ af individuelle objekter, men også i forhold til ritualer og ceremonier, samt menneskers konceptualisering af kosmologi.

De inviterede deltagere var professor Emerita Claire Farago fra University of Boulder, Colorado, professor Emeritus Donald Preziosi fra University of California, Los Angeles, og professor Paula Hohti fra Aalto University, Finland. Fra Nationalmuseet deltog projektleder Karin M. Frei, Flemming Kaul, Samantha Reiter, Matthew Walsh og Pernille Ladegaard-Pedersen.

Efter workshoppen var der ekskursion til Odsherred, hvor fokus lå på brugen af forhistoriske monumenter (som gravhøje) og kunst (helleristninger) i en moderne dansk sammenhæng.

Fieldwork: Investigating Ølby Woman

22. maj 2018, near Køge

Den fantastiske opdagelse af Ølby Kvinden vakte opmærksomhed indenfor arkæologien for 138 år siden, da hun blev udgravet af arkæologen Sophus Müller, men faktisk begyndte Ølby Kvindens historie i den Nordiske Bronzealder (periode II, 1500-1300 BC), hvor hun blev gravlagt i en egekiste i en gravhøj (SB3), der er en del af en serie af gravhøje ved Køge, syd for København. Bevaringen af gravlægningen var ikke helt så enestående god som set i andre gravhøje, men det var alligevel tydeligt, at Ølby Kvinden efter sin død blev smukt udstyret. Blandt andet indeholdt hendes grav en kobolt glasperle importeret fra Ægypten (Varberg, Gratuze et al. 2015), en ravperle, en halskæde, en bælteplade, et kort sværd, fire små tutuli og en stor mængde bronzerør, som må have været udsmykning på et snoreskørt (Aner and Kersten 1973).

Den 22 maj 2018 tog Tales of Bronze Age Women projektet det næste skridt i Ølby Kvindens saga. Tales of Bronze Age Women forskningsgruppen fra Nationalmuseet tog i felten til de to tilbageværende gravhøje ved Ølby, samt til de nærliggende landskaber og vandveje for at indsamle de nødvendige planter, vand- og jordprøver til at skabe en detaljeret baseline for området. Denne baseline skal bruges som baggrund for at tolke de strontium isotop resultater (87Sr/86Sr), der er kommet fra analyser af Ølby Kvindens tre molære tænder. Var hun endnu en migrerende kvinde, som vi har set det i Egtved (Frei, Mannering et al. 2015) og i Skrydstrup (Frei, Villa et al. 2017), eller er hendes strontium signatur mere lokal? Læs mere, når næste afsnit kommer.

International Workshop

9.-11. oktober 2017 på Nationalmuseet

Det var en udsøgt fornøjelse for Tales of Bronze Age Women projektet at kunne samle 25 bronzealdereksperter fra hele verden på Nationalmuseet til en intens og meget stimulerende workshop fra d. 9. - 11. oktober, 2017. Workshoppen var fokuseret på tolkningen og kontekstforståelsen af de nye data fra strontiumisotopanalyser og analyser af fossilt DNA, som indikerer en radikalt højere grad af mobilitet (specielt for kvinder) i den europæiske bronzealder, end vi hidtil har troet fandt sted. På workshoppen blev fremført teoretiske forsøg på at karakterisere de forskellige typer af mobilitet, som lader til at have været en vigtig del af periodens sociale dynamik. De eventuelle årsager til den høje mobilitet samt de umiddelbare problematikker i dette forskningsområde blev også bragt frem. Der var bemærkelsesværdige diskussioner, der ikke blot reflekterede over omfanget og rækkevidden af de seneste års forskning, men også fokuserede på de langsigtede fremtidsperspektiver for bronzealderforskningen.

Her, på et tidspunkt hvor der både kommer spændende, nyligt udgravet materiale fra Danmark, og spritnye forskningsresultater fra vores udenlandske kollegaer, er vi på Tales of Bronze Age Women projektet både begejstrede og taknemmelige for en workshop, der bragte livlige og frugtbare diskussioner, og hvor spiren blev lagt til fremtidige forskningssamarbejder, -artikler og konferencesessioner. Vi sender en stor tak til alle deltagere, både for deres oplæg, og for at dele deres tanker med alle.

Dette første møde afstedkom mange nye forskningsspørgsmål, og samtidig er mange nye data på vej. Derfor planlægger vi allerede nu endnu et lignende møde mellem bronzealderens ildsjæle i 2019.

 

 

Del denne side