Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
foto: Henrik Schilling

Nyheder

Forskningen og dens resultater har interesse for et bredere publikum, og vi sigter på at gøre vores resultater tilgængelige via offentlige og sociale medier. Her kan du følge hvordan vi kombinerer forskellige discipliner med henblik på at kortlægge livshistorier fra fortiden.

Nyt fra projektet

Nyt samarbejde med ’The New Historia’

8. marts 2022 New York, USA

I forskningsprojekterne ’Tales of Bronze Age Women’ og ’Tales of Bronze Age People’ er der påbegyndt et spændende samarbejde med The New Historia, ledet af Prof. Gina Luria Walker, i et initiativ forankret ved The New School (New York City, USA). The New Historia er et globalt projekt, der har til formål at undersøge, at dokumentere og at tilgængeliggøre kvinders præstationer gennem historien, og især de præstationer, som er gået mere eller mindre ubemærket hen. Udvalgte kvinders biografier vil blive formidlet via en søgbar digital platform, som vil forbinde nutidens unge kvinder med fortidens ukendte kvindelige banebrydere.

På dette års Internationale Kvindedag (d. 8. marts 2022) vil New Historia markere den officielle lancering af deres hjemmeside. Kort derefter kommber en ”phantasmagoria” begivenhed kalt "the city of ladies". Begivenheden vil omfatte nogle af de forskningsresultater, der er opnået inden for projekterne Tales of Bronze Age Women og Tales of Bronze Age People. De to projekter har bidraget til lanceringen med en tekst, der belyser bronzealderkvinders overraskende mobilitet, lederskab og globale netværk. Herudover har vi bidraget med to biografier om Skrydstrupkvinden og Ølbykvinden, som ligeledes er et resultat af forskningen i de to projekter. Vi håber at kunne bidrage med flere biografier i de kommende år.

Nyt samarbejde med ’The New Historia’
Skrydstrupkvinden er et af de individer for hvem der i forskningsprojekterne Tales of Bronze Age Women/People er produceret en kort biografi. Foto Lennart Larsen, Nationalmuseet.

Ekskursion: Boeslunde

20. september 2019, Sydvestsjælland.

Sammen med projektleder professor Karin M. Frei tog projektdeltagerne i Tales of Bronze Age Women og Tales of Bronze Age People på ekskursion til området omkring Boeslunde i Sydvestsjælland. Dette område er fundstedet for det hidtil største guldfund fra den nordiske bronzealder i Danmark. Flemming Kaul (som også deltager i projekterne) gav en guided tur på gravhøjene Galgebakken og Hashøj syd for Slagelse. De to gravhøje er blandt de største på Sjælland, og herfra fornemmer man menneskets langvarige interaktion med landskabet i dette område. Galgebakken blev anvendt som gravhøj gennem både bronze- og jernalderen, og området er kendt for fundet af tre edsringe i guld. Indtil 1800-tallet blev Galgebakken anvendt som rettersted, deraf navnet.

Om eftermiddagen fortsatte ekskursionen til Borgbjerg Banke i Boeslunde. Med sine tidligere 54 m havde man fra Borgbjerg Banke et strategisk udsyn udover store vidder af bronzealderlandskabet. Her er fundet edsringe i guld, samt guldkar og –skåle fra den sene bronzealder (1000-800 f.Kr.). I nutiden er et amfiteater bygget ind i bankens sider, og således fortsætter man i nutiden brugen af de forhistoriske omgivelser.

Til sidst kørte teamet til marken ved Gammelgård i Neble, hvor der i 2015 blev fundet de nu så berømte guldspiraler.

Ekskursion: Boeslunde
Edsring fra Gammelgård, Neble, Foto: Roberto Fortuna og Kira Ursem, Nationalmuseet
Ekskursion: Boeslunde
Flemming Kaul og Sam Reiter diskuterer fundet fra Gammelgård, Neble, Foto: K. M. Frei.
Ekskursion: Boeslunde
Tales of Bronze Age Woman og Tales of Bronze Age People projektdeltagere på Hashøj, Foto: L. Felding.

Keynote-foredrag af prof. K.M. Frei ved EAA 2019 i Bern

6. september 2019 ved European Association of Archaeologists’ årlige konference i Bern (Schweitz)

Professor Karin M. Frei, som er projektleder på Tales of Bronze Age Women og Tales of Bronze Age People, var inviteret til at holde et keynote-foredrag på EAA’s (European Association of Archaeologists) 25. årlige konference. Om eftermiddagen d. 6. september, holdt hun sit keynote-foredrag med titlen “The Relevance of Merging Fields: What Archaeometry Can’t Tell” i det største auditorium på Bern Universitet. I talen diskuterede professor Frei værdien af arkæometrien som ikke blot et middel til at besvare arkæologiske spørgsmål, men også som en måde at foreslå potentielle ’hvorfor scenarier’, ved at fremhæve alle de muligheder, der kan indeholdes i de samme data.

EAA 2019 Programme

Se Karin M. Frei's keynote på Youtube her

Keynote-foredrag af prof. K.M. Frei ved EAA 2019 i Bern
Keynote-foredrag af prof. K.M. Frei ved EAA 2019 i Bern, Foto: S. Reiter.

International Workshop: Kunsthistorie, Ritualer og Bronzealder

8.-9. oktober 2018, på Nationalmuseet

Denne tværfaglige workshop, organiseret af professor Karin M. Frei, undersøgte mønstre i sammenhængen mellem mennesker, objekter og ideer. Emnerne strakte sig fra materialiteten af ’objekter i bevægelse’ til minoisk arkitektur; fra differentiering mellem kunst og ritual til undersøgelser af Renæssancens tekstiler. Diskussionerne var især fokuseret på intentionerne og betydningen af forhistoriens kunst og menneskers tilvirkning af artefakter i forhistorien. Dette var ikke kun relateret til produktion og ’dekoration’ af individuelle objekter, men også i forhold til ritualer og ceremonier, samt menneskers konceptualisering af kosmologi.

De inviterede deltagere var professor Emerita Claire Farago fra University of Boulder, Colorado, professor Emeritus Donald Preziosi fra University of California, Los Angeles, og professor Paula Hohti fra Aalto University, Finland. Fra Nationalmuseet deltog projektleder Karin M. Frei, Flemming Kaul, Samantha Reiter, Matthew Walsh og Pernille Ladegaard-Pedersen.

Efter workshoppen var der ekskursion til Odsherred, hvor fokus lå på brugen af forhistoriske monumenter (som gravhøje) og kunst (helleristninger) i en moderne dansk sammenhæng.

International Workshop: Kunsthistorie, Ritualer og Bronzealder
Ole Olsens mausoleum at Esterhøj, Foto: M. Walsh
International Workshop: Kunsthistorie, Ritualer og Bronzealder
Bronze Age rock art at Asnæs Kirke. From left: Pernille Ladegaard-Pedersen, Claire Farago, Donald Preziosi, Karin M. Frei and Samantha Reiter, Foto: M. Walsh
International Workshop: Kunsthistorie, Ritualer og Bronzealder
Visiting Denmark's Reunion Stone. From left: Karin M. Frei, Claire Farago, Matthew Walsh and Pernille Ladegaard-Pedersen, Foto: S. Reiter

Fieldwork: Investigating Ølby Woman

22. maj 2018, near Køge

Den fantastiske opdagelse af Ølby Kvinden vakte opmærksomhed indenfor arkæologien for 138 år siden, da hun blev udgravet af arkæologen Sophus Müller, men faktisk begyndte Ølby Kvindens historie i den Nordiske Bronzealder (periode II, 1500-1300 BC), hvor hun blev gravlagt i en egekiste i en gravhøj (SB3), der er en del af en serie af gravhøje ved Køge, syd for København. Bevaringen af gravlægningen var ikke helt så enestående god som set i andre gravhøje, men det var alligevel tydeligt, at Ølby Kvinden efter sin død blev smukt udstyret. Blandt andet indeholdt hendes grav en kobolt glasperle importeret fra Ægypten (Varberg, Gratuze et al. 2015), en ravperle, en halskæde, en bælteplade, et kort sværd, fire små tutuli og en stor mængde bronzerør, som må have været udsmykning på et snoreskørt (Aner and Kersten 1973).

Den 22 maj 2018 tog Tales of Bronze Age Women projektet det næste skridt i Ølby Kvindens saga. Tales of Bronze Age Women forskningsgruppen fra Nationalmuseet tog i felten til de to tilbageværende gravhøje ved Ølby, samt til de nærliggende landskaber og vandveje for at indsamle de nødvendige planter, vand- og jordprøver til at skabe en detaljeret baseline for området. Denne baseline skal bruges som baggrund for at tolke de strontium isotop resultater (87Sr/86Sr), der er kommet fra analyser af Ølby Kvindens tre molære tænder. Var hun endnu en migrerende kvinde, som vi har set det i Egtved (Frei, Mannering et al. 2015) og i Skrydstrup (Frei, Villa et al. 2017), eller er hendes strontium signatur mere lokal? Læs mere, når næste afsnit kommer.

Holdet foran den ene af højene v. Ølby / Foto: Matthew Walsh
Holdet foran den ene af højene v. Ølby / Foto: Matthew Walsh
Prøveudtagning fra Køge Å v. Samanta Reiter / Foto: Karin Margarita Frei
Prøveudtagning fra Køge Å v. Samantha Reiter / Foto: Karin Margarita Frei

International Workshop

9.-11. oktober 2017, på Nationalmuseet

Det var en udsøgt fornøjelse for Tales of Bronze Age Women projektet at kunne samle 25 bronzealdereksperter fra hele verden på Nationalmuseet til en intens og meget stimulerende workshop fra d. 9. - 11. oktober, 2017. Workshoppen var fokuseret på tolkningen og kontekstforståelsen af de nye data fra strontiumisotopanalyser og analyser af fossilt DNA, som indikerer en radikalt højere grad af mobilitet (specielt for kvinder) i den europæiske bronzealder, end vi hidtil har troet fandt sted. På workshoppen blev fremført teoretiske forsøg på at karakterisere de forskellige typer af mobilitet, som lader til at have været en vigtig del af periodens sociale dynamik. De eventuelle årsager til den høje mobilitet samt de umiddelbare problematikker i dette forskningsområde blev også bragt frem. Der var bemærkelsesværdige diskussioner, der ikke blot reflekterede over omfanget og rækkevidden af de seneste års forskning, men også fokuserede på de langsigtede fremtidsperspektiver for bronzealderforskningen.

Her, på et tidspunkt hvor der både kommer spændende, nyligt udgravet materiale fra Danmark, og spritnye forskningsresultater fra vores udenlandske kollegaer, er vi på Tales of Bronze Age Women projektet både begejstrede og taknemmelige for en workshop, der bragte livlige og frugtbare diskussioner, og hvor spiren blev lagt til fremtidige forskningssamarbejder, -artikler og konferencesessioner. Vi sender en stor tak til alle deltagere, både for deres oplæg, og for at dele deres tanker med alle.

Dette første møde afstedkom mange nye forskningsspørgsmål, og samtidig er mange nye data på vej. Derfor planlægger vi allerede nu endnu et lignende møde mellem bronzealderens ildsjæle i 2019.

 

International Workshop
Flemming Kaul og Ulla Mannering videregiver deres store viden om Nationalmuseets bronzealdersamling. Foto: H. Wrobel Nørgaard
International Workshop
Corina Knipper præsenterer nye resultater fra akæologiske udgravninger i Sydtyskland. Resultaterne viser, at de fleste kvinder stammede fra andre steder. Foto: S. Reiter
International Workshop
Fri diskussion. Foto: S. Reiter
International Workshop
Anne Sørensen giver en skræddersyet rundvisning på Vikingeskibsmuseet i Roskilde på ekskursionen efter workshoppen. Foto: H. Wrobel Nørgaard