Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Taking Care


Taking Care

Taking Care

Hvordan kan museer med globale, etnografiske samlinger være med til at skabe en mere bæredygtig verden? Og hvordan kan dialoger og samarbejde med forskere, kunstnere og specialister fra samlingernes oprindelseslande være med til at skabe nye løsninger på lokale og globale problemer? Det er spørgsmål som 14 europæiske museer og kulturinstitutioner, heriblandt Nationalmuseet, stiller sig i det EU-financierede projekt Taking Care - Ethnographic and World Cultures Museums as Spaces of Care.

Taking Care handler om at skabe ny viden, at hele koloniale traumer og at samskabe på tværs af kulturer for en mere bæredygtig verden. I de senere år er det blevet tydeligt for museerne, at vi ikke alene er ansvarlige for bevaringen af vores etnografiske samlinger, men i lige så høj grad er ansvarlige for at agere bindeled mellem de historiske genstande og de nulevende efterkommere efter tingenes oprindelige skabere og ejere.

Museets rolle er at være et sted for omsorg (“taking care”), både for kulturgenstandene og for en fortsat forbindelse til genstandenes oprindelseskulturer. Dette sker ved at museerne ikke alene indsamler, konserverer, forsker i og formidler om kulturgenstandene.

Vi samarbejder og samskaber med repræsentanter for de oprindelige folk; udforsker, deler, og udtænker nye indfaldsvinkler og løsninger med vores forskellige forudsætninger, interesser og former for viden. Vores samlinger er rige på glemte indsigter og kollektive erindringer fra Verdens historie og kulturer. Med Taking Care genbesøger vi dem i håbet om sammen at finde ny inspiration i gamle løsninger.

I løbet af 2022 vil Nationalmuseet udfolde kreative, hands-on workshops og udstillingseksperimenter som vores bidrag til Taking Care-samarbejdet. Taking Care er et fire-årigt projekt (2019-2023) med en samlet økonomisk ramme på 30 mill. kr., hvoraf halvdelen er financieret af EU’s Creative Europe-program.

Taking Care