Historisk viden

Tobøj-højgruppen

Skelhøj ligger sammen med mange andre bronzealderhøje. Vi har kendskab til i alt 26 høje fra gruppen, hvoraf 9 er fredede og 17 ligger i dyrkede områder. Kortet viser Tobøl-Plougstrup højgruppen med tidligere engarealer og vådområder. Spor efter bopladser fra samme tidsrum som højene er også markeret. Nabohøjene til Skelhøj, Fladshøj og Storehøj er tidligere undersøgte høje, som formodentlig har haft samme karakter som Skelhøj.

Tobøl-området

Højene er opført inden for et relativt lille område på flade marker ned til Kongeåens nordlige bred. I baglandet hæver Holsted-bakkeø sig, men landskabet præges først og fremmest af det brede engområde omkring Kongeåen. Tobøl-Plougstrup området har tiltrukket mennesker gennem hele historien. Der kendes spor efter bosættelser fra ældre og yngre stenalder, fra det meste af jernalderen samt vikingetid og middelalder. I udkanten af området ligger et gravfelt med mindre høje fra jernalderen og et andet sted de mulige rester af en middelaldergård. Syd for åen findes spor efter bronzealderbopladser, og på gamle kort kan man se, hvor der gennem historien har været vadesteder over åen.

Del denne side