Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Serampore Initiativet

Serampore Initiativet

Om Serampore Initiativet

Serampore Initiativet blev grundlagt af Nationalmuseet i 2008 med det formål at dokumentere og bevare den fysiske kulturarv fra den danske periode i Serampore 1755-1845. Desuden vil Initiativet skabe ny viden samt udbrede kendskabet til Serampore gennem forskning i og formidling af den fælles dansk-indiske historie.

Om Serampore Initiativet

Vision

Serampore Initiativet ønsker at bidrage til at bevare væsentlige bygninger og elementer fra den danske periode i Serampore og samtidig skabe en positiv udvikling i byen til gavn for både lokale og besøgende. Vi vil sikre, at Serampores historie og kulturarv ikke kun er tilgængelig i tekst og billeder, men også i fremtiden kan opleves som fysiske levn i byen. Gennem forskning vil Initiativet skabe ny viden om livet i Serampore, både ud fra historiske og nutidige perspektiver. Restaureringsaktiviteterne og resultaterne af forskningen vil øge kendskabet til Danmark som kolonimagt i Indien. I et bredere perspektiv vil Initiativet give nye erfaringer og bidrage til at styrke det tværkulturelle samarbejde mellem Danmark og Indien.

Formål

Nationalmuseets Serampore Initiativet har følgende mål:

  • gennem forskning og dokumentation at skabe ny viden om Serampores historie, kulturarv og udvikling og at gøre indholdet af eksisterede danske kilder internationalt tilgængelige for forskere og formidlere samt for de myndigheder, der har ansvar for bevaring og byplanlægning i Serampore.
  • gennem anlægs- og restaureringsarbejder at sikre en del af verdenskulturarven for eftertiden og skabe et forbedret bymiljø med historiske og rekreative åndehuller for Serampores befolkning og besøgende.
  • at formidle Serampores historie, kulturarv og udvikling til et bredt historisk interesseret publikum i Danmark og Indien, herunder turister.

Baggrund

Den fysiske danske kulturarv i Serampore har tidligere ikke tiltrukket sig større dansk eller indisk opmærksomhed, og der er derfor et grundlæggende behov for at registrere, opmåle og dokumentere byens historie og de eksisterende levn. Dette arbejde er påbegyndt med en forundersøgelse i 2009, der blev finansieret af Realdania og udført af historiker Simon Rastén og arkitekt Flemming Aalund fra Nationalmuseets Serampore Initiativ. Forundersøgelsen ledte til rapporten Indo-Danish Heritage Buildings of Serampore, der giver en indledende beskrivelse af de vigtigste historiske bygninger i byen.

I 2012 indgik Nationalmuseet et partnerskab med Realdania med det formål at bevare, forske og formidle i Serampore. Udover Realdania støttes Initiativet af Kulturministeriet.

Serampore Initiativet koordineres fra Etnografisk Samling på Nationalmuseet. Initiativets delprojekter og aktiviteter kan følges her på siden, efterhånden som de vil blive igangsat.

Kontakt

Projektleder

Bente Wolff, Etnografisk Samling

Tel. 4120 6202

 

Kommunikationsmedarbejder

Karen Torp-Pedersen, Formidling

Tel. 4120 6099

Om Serampore Initiativet
Ny beboer i det tidligere danske guvernementshus 2012