Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Studie af Serampores befolkning

Studie af Serampores befolkning

Dette forskningsprojekt studerer Serampores befolkning og udvikling i både historisk og nutidigt perspektiv. Målet er at give en forståelse af byudviklingen samt de udfordringer, der knytter sig til hverdagslivet i nutidens Serampore. Denne viden vil bl.a. indgå som en vigtig del i planlægningen af de fremtidige bevaringstiltag.

Den historiske del af projektet tager udgangspunkt i forbindelserne mellem indere, danskere og andre europæere op gennem byens historie. Studiet er primært baseret på skriftlige kilder og dækker historien fra den danske periode og op til den indiske selvstændighed i 1947.

Den nutidige del af projektet er baseret på feltarbejde med indsamling og analyse af kvantitative data om demografi, migrationsprocesser, økonomi etc. samt af kvalitative data i form af livshistorier og deltagerobservationer, der bliver indsamlet i direkte kontakt med borgere fra forskellige sociale lag og grupper i Serampore. Undersøgelsen behandler spørgsmål som brug af det offentlige rum, forhold til myndigheder, viden om byens historie, udfordringer i hverdagen, fremtidsdrømme og konkrete ønsker om udvikling.

Feltarbejdet udføres i samarbejde med den indiske socialforsker Partha Sarathi Banerjee.

Finansiering

Projektdeltagere

  • Partha Sarathi Banerjee, socialforsker
  • Souradip Bhattacharyya, M.phil. student
  • Kristina Djurhuus Christiansen, MA i antropologi
  • Simon Rastén, MA i historie
  • Bente Wolff, Ph.d. i antropologi

Foreløbige resultater

I begyndelsen af 2013 foretog Partha Sarathi Banerjee, Kristina Djurhuus Christiansen og Souradip Bhattacharyya interviewundersøgelser blandt befolkningen i den historiske del af Serampore. Trine Kristensen og Kristina Djurhuus Christiansen har samlet de foreløbige resultater af undersøgelsen i rapporten, der kan læses her:

Download rapporten i pdf: 'SOCIO-CULTURAL SURVEY OF SERAMPORE’S HISTORICAL TOWN CENTRE'

Studie af Serampores befolkning
Studie af Serampores befolkning