Historisk viden

Serampore: Restaurering af Sydporten

Det danske guvernementsområde har siden anlæggelsen i 1755 været centrum for administrationen af Serampore. Bag de oprindelige mure ligger i dag underdistriktets hovedkvarter og domhus, stedet omtales lokalt som ”the Court Compound”. Området udgør byens historiske kerne, og fra den danske periode findes guvernementshuset, hovedporten, vandbassinet og sydporten, samt den omkransende mur. Desuden ligger der flere bygninger fra den britiske periode indenfor murene.

Nationalmuseets Serampore Initiativ står for at restaurere sydporten, der tidligere fungerede som bagindgang til guvernementsområdet. Genetableringen af sydporten vil understrege stedets historiske værdi og skabe en forbedring af bymiljøet.

Historisk baggrund

Den sydlige portbygning stammer formentlig fra omkring år 1800 og har gennem tiden været anvendt som vagthus og detention. I de danske kilder er den omtalt som ”bagporten”, og fra den britiske periode er den benævnt med det indiske ord tannah, der kan oversættes med vagthus. Da jernbanen blev anlagt i Serampore i 1854 flyttede handelsvejen sig fra floden til landsiden, og på den måde kom ”bagporten” formentlig til at fungere som hovedport for englænderne. Det vides ikke, hvornår bygningen gik ud af brug, men den har nu ligget gemt af vejen i mange år, og bagvejen ind til logen går i dag gennem et hul i den sammenstyrtede mur.

Sydporten i dag

Bygningen er anlagt i forbindelse med guvernementshuset, men har ikke været i brug i mange år. Inden restaureringen var den helt overgroet med bevoksning mod gaden skjult bag private handelsboder.

Arkitektur

Selve bygningen er symmetrisk og består af to siderum med en gang imellem, der forbinder gaden med logen. Der er desuden spor efter flere mindre udbygninger, som dog er helt sammenstyrtede i dag. På trods af bygningens tilstand er flere fine detaljer bevaret, og på nordsiden ses dobbelte, joniske halvsøjler og klassiske, trekantede frontoner over vinduerne.

Restaureringsprocessen

Da restaureringen af sydporten blev iværksat i december 2013 stod bygningen skjult bag vildtvoksende træer og planter. Vegetationen var med til at opretholde bygningens løse murværk og måtte derfor fjernes meget varsomt. Det har været nødvendigt at genopbygge en stor del af murene, og hertil er de gamle mursten så vidt muligt blevet genanvendt. Hele taget er blevet udskiftet efter de traditionelle metoder, hvor kalkmørtel og knuste murbrokker stampes længe for at gøre konstruktionen vandtæt. Bygningen bringes tilbage til sit oprindelige udseende, så den igen kan fungere som indgang til Serampores administrative centrum. Omkring bygningen anlægges en grøn plads, hvor gæster og lokale kan nyde et ophold under skyggefulde træer.

Efter restaureringens afslutning i 2015 genetableres den som en anden hovedindgang til området  med administrations- og retsbygningerne. De forskellige rum i bygningen skal anvendes som opholdsrum for vagter og chauffører.

Finansiering

  • Realdania

Udførende arkitekt

  • Continuity, ved arkitekt Manish Chakraborti

Samarbejdspartnere

  • West Bengal Heritage Commission
  • District Magistrate, Hooghly
  • Sub Divisional Officer, Serampore
  • Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH)
Del denne side