Historisk viden

Serampore: Restaureringen af det danske Guvernementshus

Det danske guvernementshus i Serampore har i snart 250 år spillet en vigtig rolle i byen. Igennem tiden har bygningen både fungeret som centrum for den danske, britiske og indiske administration, og den står i dag tilbage som et markant historisk levn. I 2008 påbegyndte den vestbengalske delstatsregering en gennemgribende restaurering af huset, og Nationalmuseet har løbende fungeret som konsulenter i processen.

Historisk baggrund

De ældste dele af guvernementshuset kan føres tilbage til 1771, hvor en mindre murstensbygning opførtes til erstatning for det første danske hovedkvarter fra 1755, der var styrtet sammen under monsunen. Huset fungerede både som administrativt centrum og den danske chefs bolig frem til salget af Serampore i 1845. Efter byen kom på britiske hænder, skiftede bygningen funktion til retsbygning for distriktet. Denne funktion fortsatte også efter den indiske uafhængighed i 1947. I 1999 blev bygningen lukket pga. dens kritiske og forfaldne tilstand.

Guvernementshuset vidner i dag om tiderne under henholdsvis dansk, engelsk og indisk styre. Huset har igennem tiden gennemgået mange udvidelser og ombygninger for at tilpasse det til de forskellige anvendelser. Denne historie gør bygningen til et særlig spændende og bevaringsværdigt stykke kulturarv.

Restaureringsprocessen

I 2008 påbegyndtes restaureringen af guvernementshuset af den vestbengalske delstatsregering. Bygningens tilstand var på dette tidspunkt meget kritisk, da den havde stået tom siden 1999, hvor en del af tagkonstruktionen kollapsede. Den omfattende restaurering har bl.a. bestået i genopbygning af tage og mure, udskiftning af døre og vinduer samt genetablering af dekorative bygningselementer. I denne proces har Nationalmuseets Serampore Initiativ bidraget med historisk og arkitektfaglig dokumentation og viden om bygningen.

Når restaureringen er færdig, er planerne at benytte den historiske bygning til museum, konferencerum og kontorfaciliteter til kulturadministrative formål.

Finansiering

  • Ministry of Culture, New Delhi

Samarbejdspartnere

  • West Bengal Heritage Commission
  • Serampore Sub-Divisional Office
  • Serampore Municipality
  • Nationalmuseet som konsulent
Del denne side